04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

5. mandat

2010-2014

Lokalne volitve 10.10.2010

 

Župan

Jure Žerjav

 

Liberalna demokracija Slovenije

 

 

 Člani občinskega sveta

 

 

Jože Župančič

Podžupan

 Lista Glas občanov

 

 


 

dr. Janez Mlinar

 Nova Slovenija - Kršanska ljudska stranka

 

 


 

Vesna Kovačič

Liberalna demokracija Slovenije 

 

 

 

Anton Požar

 Liberalna demokracija Slovenije

 

 

Vlasta Kotnik

Liberalna demokracija Slovenije

 

 

 

Slavko Miklič

 Liberalna demokracija Slovenije

 

 

 

Cvetka Pavlivčič

 Liberalna demokracija Slovenije

 

 

 

Robert Plavčak

 Za našo dolino gre

 

 

 

Bogdan Janša

Slovenska demokratska stranka 

 

 

 

Robert Kerštajn

Slovenska demokratska stranka 

 

 

 

Mojca Kelvišar

 Slovenska demokratska stranka

 

 

 

Mirjam Žerjav

Demokratična stranka upokojencev Slovenije 

 

 

 

Blaž Knific

 Socialni demokrati

 

 

 

Janja Dolhar

Socialni demokrati 

 

 

 

Gregor Benedik

Neodvisna lista za razvoj športa, turizma in kmetijstva 

 

 

 

Matevž Podrekar

Neodvisna lista za razvoj športa, turizma in kmetijstva 

 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Slavko Miklič (predsednik)

Vlasta Kotnik

Bogdan Janša

Janez Mlinar

Matevž Podrekar 


Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Vlastna Kotnik (predsednica)

Janez Mlinar

Mirjam Žerjav

Janja Dolhar

Robert Kerštajn

Otilija Mertelj

Samo Cuznar


Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Anton Požar (predsednik)

Gregor Benedik

Slavko Miklič

Mojca Kelvišar

Marko Pezdirnik

Maks Klinar

Vida Rezar


Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Bogdan Janša (predsednik)

Jože Zupančič

Matevž Podrekar

Vesna Kovačič

Blaž Knific

Milan Polak

Jože Krivc


Statutarno pravna komisija

Robert Plavčak (predsednik)

Cvetka Pavlovčič

Robert Kerštajn

Mirko Rabič

Alojz Rogar