04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

2. mandat

1998-2002

Lokalne volitve 22.11.1998

 

 Župan

Jože Kotnik

 

 

 

 

Člani občinskega sveta

 

Ivan Kopriva
Neodvisn upokojenci

 

Jože Zupančič
Slovenski krščanski demokrati

 

Jožef Lavtižar
Slovenski Krščanski demokrati

 

Emil Tavčar
Liberalna demokracija Slovenija

 

Jure Žerjav
Liberalna demokracija Slovenija

 

Jože Krivic
Liberalna demokracija Slovenija

 

Jožef Alojzij Pezdirnik
Slovenska ljudska strana

 

Mirko Eržen
Nestrankarska zgornjesavska dolina

 

Črtomir Kosmač
Nestrankarska zgornjesavska dolina

 

Marjan Benet
Nestrankarska zgornjesavska dolina

 

Bogomir Košir
Združenje obrtnikov občine Kranjska Gora

 

Milan Fliser
Združenje obrtnikov občine Kranjska Gora

 

Božidar Tarman
Združenje obrtnikov občine Kranjska Gora

 

Stanislav Kofler
Socialdemokratska stranka Slovenije

 

Vojteh Budinek
Socialdemokratska stranka Slovenije

 

Mirko Rabič
Združeni lista socialnih demokratov