04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Energetsko svetovanje

 

 

Sprememba naslova sedeža pisarne

 

Ensvet - energetsko svetovanje za občane tudi v kranjski gori

 

Nove tehnične rešitve in pomanjkljivosti pri dimovodnih napravah

 

Lesni peleti alternativno gorivo kurilnemu olju na slovenskem – tudi na gorenjskem

 

Nepovratnih spodbud - subvencij od eko sklada letos ne bo več

 

Nove toplotne izolacije na tržišču – anorganski materiali

 

Zakaj je treba toplotno izolirati stanovanjsko in večstanovanjsko hišo

 

Zvočna zaščita in zaščita pred hrupom v večstanovanjskih stavbah in hišah

 

Klimatske spremembe v svetu zahtevajo zmanjšanje toplogrednih plinov – emisij v ozračje zemlje

 

Učinkovita raba energije - kako pravilno kurimo v kurilnih napravah – toplovodnih kotlih in pečeh

 

Razvoj umetnega razsvetljevanja novi proizvodi varčne sijalke in hd led luči

 

Plinohram - uporaba in vzdrževanje

 

Operativni program - trajnostna energija

 

Toplotno ugodje -vpliv ogreval in pravilno prezračevanje v bivalnih prostorih

 

Obnovljivi viri energije - lesna biomasa za ogrevalne naprave je prijazen energent za okolje

 

Obnovljivi viri energije - lesna biomasa za ogrevanje stavb v kurilnih napravah, toplovodnih kotlih in različnih pečeh

 

Obnovljivi viri energije - proizvodnja električne energije z sončnimi celicami – moduli, fotovoltaični efekt

 

Proizvodnja električne energije z obnovljivim virom – fotovoltaični sistemi

 

Izbira najcenejšega ogrevnega energenta – energije za ogrevanje zgradb

 

Ogrevalne naprave v naravnih ujmah

 

Varčevanje z električno energijo v gospodinjstvih

 

Varčevanje z energijo pri gospodinjskih strojih, aparatih in razsvetljavi

 

Varčevanje z vodo - voda je vir življenja

 

Varčevanje z energijo - učinkovita raba tople sanitarne vode

 

Varčevanje z energijo - preprečevanje toplotnih izgub v stavbi in pravilno prezračevanje stavbe

 

Varčevanje z energijo - načrtovanje in gradnja nizkoenergijski hiš, kaj mora vedeti investitor?

 

Varčevanje z energijo - varčno ravnanje z ogrevalno energijo, regulacija ogrevalnega sistema

 

Varčevanje z energijo - toplotna izolacija zunanjih sten - fasade

 

Varčevanje z energijo - nove cene električne energije in načini varčevanja

 

Varčevanje z energijo - zakaj toplotno izoliramo stanovanjsko hišo, stanovanjski blok in ostale zgradbe

 

Varčevanje z energijo - energijske oznake spodbujajo okolju prijazne odločitve pri nakupih

 

Varčevanje z energijo - električni način ogrevanja stanovanj, zaščita pred hrupom v večstanovanjskih stavbah

 

Varčevanje z energijo - delitev stroškov za toplotno energijo v večstanovanjskih zgradbah

 

Varčevanje z energijo - obnovljiv vir energije: toplotna črpalka

 

Varčevanje z energijo - sodobni način gradnje in materiali za lahke pregradne stene in stropne obloge

 

Varčevanje z energijo - s toplotno izolacijo se varčuje pri ogrevanju