04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Novosti za sobodajalce

V sredo, 25.10.2017 je bila v Ljudskem domu v Kranjski Gori predstavitev novosti na področju poročanja v turizmu. Predstavitve se je udeležilo več kot 80 sobodajalcev.

 

Predstavitev novosti so nam predstavili predstavniki AJPESa, POLICIJE, STATISTIČNEGA URADA RS IN MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA. Izčrpno so predstavili novosti in odgovarjali na vprašanja prisotnih.

Za vse, ki se predstavitve niste uspeli udeležiti, v nadaljevanju objavljamo njihove predstavitve.

AJPES zloženka 

eTurizem SURS

Predstavitev AJPES

Prijava gosta - policija

Predpisa, ki urejata področje vzpostavitve registra nastanitvenih obratov (RNO)

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 52/16)
  • Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16)

 

Predpisa, ki urejata področje e-poročanja na področju turizma

  • Zakon o prijavi prebivališča  (Uradni list RS, št. 52/16)
  • Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16)