04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Simbol občine Kranjska Gora

 

 

 

 

      

 

 

Simbol občine Kranjska Gora je žival - ruševec, ki simbolizira neokrnjeno naravo, bogastvo in ljubezen in je  v teh krajih zaščitena živalska vrsta.