04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Viri:

1. Josip Volc: Župnijska kronika, 1947

2. Vid Černe: Borovška vas, 1992

3. Spletna stran LTO Občine Kranjska Gora

4. Lastni viri

 

 Občinski praznik

7. Avgust

 

 

V spomin na zgodovinski dogodek, si je Občina Kranjska Gora za svoj občinski praznik izbrala 7. avgust.

 

"Ta stolpič sem postavil po svojem načrtu in na svoje stroške ter na svojem svetu 7.8.1895 v občo korist."

 

Jakob Aljaž na Dovjem

Drnovšek Marjan, Pozdravi iz slovenskih krajev, Mladinska knjiga,1990

Drnovšek Marjan, Pozdravi iz slovenskih krajev, Mladinska knjiga,1990