04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

      Županov kotiček

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIJ 2016

 

Intervju Marjane Ahačič z županom za Zgornjesavc`a.

 

Urejeni kraji, zaželeni gostje

Pred začetkom glavne poletne turistične sezone smo se z županom Janezom Hrovatom pogovarjali o glavnih dosežkih prve polovice letošnjega leta in o načrtih za naprej. V teku so številni projekti, na poletje je Kranjska Gora dobro pripravljena. Župan veliko pričakuje od povezovanja na področju turizma.

 

Prvi julij je rok za primopredajo kanalizacijskega sistema v last in upravljanje občini. Ste z dosedanjim koncesionarjem uskladili vse podrobnosti?
"Že od začetka mandata si prizadevam, da z družbo SHW, ki je koncesionar, uskladimo medsebojne obveznosti. V ta namen smo že pred časom naredili revizijo kanalizacijskega sistema, ki je žal potrdila naše sume, da je sistem narejen nedosledno in površno, z velikimi napakami. Po soočenju z lastniki smo se dogovorili, da tudi podjetje SHW naredi svojo revizijo, da reviziji primerjamo in da se dogovorimo za sanacijo ugotovljenih napak, še letos."
 
Katere so najbolj kritične točke?
 "Predvsem je kanalizacija zgrajena samo delno in pomanjkljivo, zato jo bo treba sanirati ter zgraditi precej novih odsekov. Med največjimi je gotovo Vršiška cesta, to je iz Jasne do Porentovega doma – investicija je ocenjena na 400 do 500 tisoč evrov – gradnje pa se bomo morali lotiti v kratkem. Smo pa zelo veseli, da je rok, v katerem mora biti ves sistem zgrajen, država z leta 2017 podaljšala na 2021. Slednjega bomo, mislim, lahko ujeli brez kreditiranja."

Ste se že dogovorili o tem, kdo je odgovoren za sanacijo slabo delujočih odsekov kanalizacije?
"Ni se nam še uspelo dogovoriti o škodi in o sanaciji, ki iz tega sledi, to je še odprto, a kljub vsemu: vesel sem, da kanalizacijski sistem 1. julija prehaja v roke občine, posredno komunale, ki bo kot lastnik upravljala s sistemom kot dober gospodar. Za občane to pomeni boljšo storitev in dostopnejši servis, zaradi pričakovanega zmanjšanja koncesijskih dajatev in stroškov vzdrževanja, ki so bili doslej zelo visoki, pa se posledično nadejamo tudi za nekaj odstotkov nižjo številko na položnicah občanov."

Zaradi prevzema kanalizacijskega sistema se je spreminjala tudi organizacijo javnega podjetja Komunala.
"Seveda, s 1. julijem moramo zagotoviti določeno število delovnih mest za novi del, ki se pripoji javnemu podjetju. Predvideno je, da se v začetku na novo zaposlijo trije delavci, pogojno še eden, odvisno od potreb."

Na zadnji seji občinskega sveta ste sprejeli tretji rebalans proračuna. Ali njegovo izvrševanje sicer teče po načrtih?
"Pri zadnjem rebalansu je šlo predvsem za nekaj manjših prerazporeditev sredstev med postavkami, sicer pa izvajanje proračuna teče po načrtih. Projekti so v teku: v Mojstrani se začenja gradnja počivališča in vstopne točke Topolino z mostom, počivališčem in informacijsko točko, prav tako v Mojstrani že teče gradnja vaškega trga in pločnika. Računamo, da bo končan konec avgusta. Zaključuje se gradnja skalnjaka s prostorom doživetij pred Slovenskim planinskim muzejem, ki jo vodi in financira občina."


Planinski muzej torej ostaja pod okriljem Gornjesavskega muzeja Jesenice in ga ne bo prevzela država, kot je bilo pred časom načrtovano?

 "Ne, država muzeja nikakor noče vzeti pod svoje okrilje, mi pa moramo zaradi velikih stroškov – več kot 150 tisoč evrov letno gre iz občinskega proračuna za muzej v Mojstrani – dodajati nove vsebine. V muzej bomo tako preselili turistično-informacijski center in vodniško dejavnost, nadgradili bomo aktivnosti, dodali smo ferate, ki so zelo atraktivne in dobro obiskane, sledita tako imenovani 'escape room' s skalnjakom in botaničnim vrtom, posodobili bomo trgovino in naredili nov informacijski pult, tako da bo prostor Slovenskega planinskega muzeja kombinacija vsega, kar Mojstrana ponuja – na enem mestu."


Nadaljujejo se tudi dela na Dovjem.
"Tako je, tam se pripravljamo na preplastitev delov ceste v centru pri gasilskem domu, v prostorih nekdanje šole bomo izdelali tri občinska stanovanja in stavbo v celoti obnovili; upamo, da že letos jeseni. Pred 14 dnevi smo dobili uporabno dovoljenje za vodohran Dovje. Na Belci smo zamenjali javno razsvetljavo, pripravljamo krajši pločnik, preplastili bomo del dovozne ceste. Na željo občanov smo ob vstopu v kraj namestili tablo za hitrost, ki je bila v tem delu zelo problematična. Z zadovoljstvom opažamo, da se je promet opazno umiril."

Veliko se dogaja tudi v Gozdu - Martuljku.
"Klima v kraju je zelo pozitivna. Odprt je nov kamp, občina na zemljišču nasproti kampa, na Jezercih, pripravlja teren za ureditev naravnega kopališča velikosti tri tisoč kvadratnih metrov. To je, za primerjavo, polovica površine jezera Jasna. Jezero bo samočistilno, biološko kopališče. V Sloveniji so ga na ta pred dvema letoma način uredili v Radljah ob Dravi, njihove izkušnje so zelo pozitivne. V Avstriji je takšnih jezer že več kot sto, tehnologija pa je stara že trideset let. Prepričan sem, da bo že kmalu to edina razumna različica kopališč pri nas, saj bodo običajni bazeni, kakršne poznamo danes, zaradi izjemno velikih vplivov na okolje in posledičnih zahtev po čiščenju klorirane vode pred odvajanjem enostavno predragi za vzdrževanje."

V Martuljku se bo vendarle gradil tudi pločnik?
"Denar za pločnik je v proračunu rezerviran. Dobili smo zagotovilo, da bo država jeseni izvedla sanacijo ceste s pločnikom. Na ministrstvu za infrastrukturo so nam to obljubili in pričakujem, da se bodo obljube držali. Sicer pa smo v letošnjem letu sofinancirali izgradnjo ceste v Radovni – od Psnaka do zgradbe TNP ter javno razsvetljavo na območju te ceste; investicija je bila vredna 38 tisoč evrov. Uredili smo tudi nekaj drugih, manjših odsekov cest."

Kaj je v načrtu za Kranjsko Goro in Podkoren?
"Sanacija prekrasnega trga in večine dotrajanih cest v Podkorenu, meteorne sanacije, opornih zidov – in če pridobimo dovoljenje za obnovo starega gasilskega doma, izvedba še v letošnjem letu. Finance so v proračunu že rezervirane. Okoli dvesto let staro stavbo, ki je bila nekoč gasilski dom, bi radi sanirali za potrebe kulturnega društva, agrarne skupnosti in pisarno krajevne skupnosti. Prostora je ravno dovolj prav za to. V Kranjski Gori zaključujemo s sanacijo podaljška glavnega trga do Pristavca, dobili bomo tudi nov oder za prireditve. Dokončno bomo uredili Jasno, kjer bomo uredili poti za knajpanje ter ležalne ploščadi in dodali nekaj otroških igral. Za jesen pa je v načrtu sanacija ceste skozi vso Kranjsko Goro, od uvoza pri Kompasu pa do Leka. Pogodba v višini 350 tisoč evrov je že podpisana. Sanacija ceste poteka tudi v Ratečah, od gasilskega doma do glavne ceste. Letos bomo uredili še avtobusno postajo in objekt v lasti občine zraven vrtca. Država bo ob tem preplastila cesto Planica–Rateče, mi pa bomo sofinancirali dela pri izdelavi krožišč."

Destinacija Kranjska Gora je na letošnjo poletno sezono dobro pripravljena. Kaj pričakujete?
"Najprej lepo vreme, od tega smo pri nas res zelo odvisni. Sicer pa smo na poletno sezono zares dobro pripravljeni. Pričakujem, da bomo maksimalno delali na tem, da čim bolj uredimo celo občino, da gostje dobijo občutek, da so zaželeni. Ljudje se morajo zavedati, kako pomembna sta topel stisk roke in prijazna beseda, včasih več kot vse drugo. Trudimo z izobraževanjem turističnih delavcev; Turizem Kranjska Gora z novim vodstvom aktivno deluje v smeri povezovanja in združevanja gospodarskih subjektov v kraju, jih motivira in skuša čim bolj vključevati v vsa dogajanja na destinaciji, od skupnih zabavnih in kulinaričnih dogodkov, promocijskih akcij doma in po svetu do skupnega vključevanja v lastniške strukture."


 Župan je ob koncu pogovora vsem občanom, pred­vsem pa otrokom in mladini, zaželel čim več lepih počitniških doživetij, tistim, ki v občini služijo kruh v turizmu, pa čim več zadovolj­nih in nasmejanih gostov.

 

MAREC 2016

 

Prihaja čas največjih tekmovanj v naši dolini in lahko se nadejamo rekordnega obiska pred­ vsem v Planici, ki konec meseca gosti tradici­onalen zaključek svetovnega pokala v smučar­skih skokih. Letos je bila sezona res uspešna za naše zimske športe. Tako so smučarji zače­li spet posegati po odličnih rezultatih, skakalci pa so na čelu s Petrom Prevcem, ki nas je že pred koncem sezone razveselil s skupno zma­go, vsi v samem svetovnem vrhu. Obe prireditvi bo spremljal tudi bogat spremljevalni program tako v Kranjski Gori kot v Ratečah. Vse vas toplo vabim na ogled katere od tekem in seveda tudi spremljevalnih dogod­kov, ki se bodo vrstili vzporedno z njimi.

 

Zima pa v naših krajih ne pomeni le užitkov, povezanih z zimskimi radostmi, ampak prinaša s seboj tudi težave in nevarnosti. V teh pozno zimskih dneh, natančno 12. marca1916, je med prvo svetovno vojno v plazu pod Mojstrovko ob gradnji ceste čez Vršič umrlo skoraj 300 ruskih vojnih ujetnikov ter okrog 80 stražarjev in avstrijskih vojakov. Prav ti dogodki pred sto leti so bili povod za izgrad­njo Ruske kapelice, ki so jo ruski ujetniki dokončali do 1. novembra istega leta. Tako kot pred sto leti med prvo svetovno vojno smo tudi danes na veliki preizkušnji in preprosto bi se morali ozreti v zgodovino. Takrat so naši občani v Kranjski Gori, Ratečah in po vsej dolini sobivali s tukaj nameščenimi vojaki, ujetniki in spremljevalnimi službami različnih narodnosti in veroizpovedi: z Madžari, Rusi, Bošnjaki, Srbi, Avstrijci, Nemci..., pa so kraji in ljudje ostali prav tako lepi kot prej. Tudi med razpadom Jugoslavije smo v dolini in občini prijazno sprejeli kar nekaj begunskih družin in beguncev iz naše nekdaj skupne domovine. Prav zato ne razumem, za kaj se je treba v Sloveniji v tem času bati ne kaj begunskih otrok, ki so izgubili svoje otroštvo in sanje nekje daleč na bližnjem vzhodu in v mrzlih šotorih Grčije. Čeprav sebojim, da Evropa nima moči odpraviti vzrokov za to preseljevanje narodov, naj o rekah beguncev in problemih, ki so s tem povezani, le odločijo pristojni v Bruslju, Atenah, Ljub­ljani, in ne ljudske množice, sprte med seboj v boju za politično nadvlado. Želel bi si le, da v težkih časih ohranimo na pravem mestu vsaj svoja srca, pa čeprav vsi čutimo, da se dogajajo stvari, ki bodo spreminjale meje in razmerja moči in so za nas tako velikega pomena kot svetovne vojne za naše starše in prednike.

 

Vaš župan 

Jani Hrovat

 

 

FEBRUAR 2016

 

Spet preživljamo eno toplejših zim v zadnjem času. Nagajiv fantič, ki sliši na ime El Nino, jo je pošteno zakuhal vsem na stari celini in nekaterim zmanjšal stroške ogrevanja. Vsem nam, ki smo med zimskimi sezonami odvisni od snega, pa povzročil nemalo skrbi in stroškov.

 

V tej situaciji je resnično pohvale vreden trud ljudi, ki z umetnim snegom rešujejo sezone od Mojstrane do Rateč in Planice. Ravno v tako slabih zimskih razmerah se izkaže, da brez znanja, pridnosti in sodobne tehnologije v smučarskem turizmu ne moremo več preživeti. In kljub visokim temperaturam, ki čez dan presegajo 10 stopinj Celzija, smo lahko z obiskom v decembru in januarju več kot zadovoljni. Predvsem v novoletnem času in prvem delu januarja, med hrvaškimi počitnicami, so bile kapacitete dobro zasedene.

 

Pohvaliti moram tudi organizatorje tekov v Planici, ki so svetovni pokal izpeljali odlično in dokazali, da smo vredni zaupanja in izvedbe svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju leta 2021. Odločitev o prireditelju bo padla letos konec junija, na konferenci FISa v mehiškem Cancunu. Lahko samo držimo pesti in upamo na uspešno kandidaturo naše Planice.

 

Moje delo na občini je s prihajajočimi pomladnimi meseci vse bolj živahno. Miza in seveda tudi moja glava sta polni načrtov in idej za prihodnost. Vesel sem pridobljenega dovoljenja za gradnjo prireditvenega prostora v centru Mojstrane pa dokumentov za gradnjo ceste v Ratečah do gasilskega doma, hitimo z dokumenti za rekonstrukcijo ceste skozi Kranjsko Goro, potekajo pa tudi usklajevalni pogovori za obnovo starega gasilskega doma v Podkorenu. Dobili smo pogodbo za sofinanciranje ceste od Psnaka do odcepa za Krmo. Vsega sicer ne morem napisati, ker je odločno preveč za ta uvodnik, so pa v načrtu za letošnje leto med drugim tudi izgradnja mostu čez reko Savo, ureditev počivališča Topolino, cesta in pločnik skozi Rute, kolesarske steze, nadaljevanje urejanja Jasne, prevzem vodohrana na Dovjem, obnova stare šole na Dovjem s tremi novimi občinskimi stanovanji, javna razsvetljava na Belci ...

 

Na prvi letošnji seji občinskega sveta smo skoraj soglasno potrdili nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora. S sprejetjem tega odloka smo vrnili večjo vlogo turističnim društvom, ki so svojo veljavo v preteklosti izgubila, sedaj pa so zopet glavni sestavni del sveta zavoda in neposredno s pomočjo gospodarstva vodijo vse aktivnosti turizma na območju celotne občine.

 

Glede na to, da se nam bližajo šolske zimske počitnice, želim, da se mladina naužije svežega zraka in si nabere moči za nadaljevanje šolskega leta.

 

Ker je pred nami tudi slovenski kulturni praznik, 8. februar, bi vas rad ob tej priložnosti povabil na proslavi, ki bosta 7. februarja ob 19. uri na Dovjem in 12. februarja ob 18. uri v Gozdu - Martuljku.

 

Vaš župan Jani Hrovat 

JANUAR 2016

 

Spet je leto naokrog in po prazničnem decembru smo zakorakali v leto 2016.

 

Že v prvih dneh smo bili priča kruti realnosti v svetu in pri nas doma, v Sloveniji, kjer sta begunska kriza kot posledica vojne v Siriji in stavka policistov še vedno glavni temi zunanjepolitičnega in domačega dogajanja. Samo upamo lahko, da bodo vsaj tisti, ki za našo varnost skrbijo v uniformah na terenu in so izpostavljeni nenehni nevarnosti, dobili nekoliko bolj spodobno plačilo in opremo za varovanje vseh nas, državljanov Slovenije.

 

Zima spet ni radodarna s snegom in le prizadevnosti žičničarjev, ki jim je kljub visokim temperaturam v decembru uspelo zagotoviti umetni sneg, se lahko zahvalimo za rešen prvi del zimske sezone. Moram pohvaliti tudi predstavnike turističnega gospodarstva, da jim je uspelo privabiti in s svojimi storitvami prepričati številne tuje in domače goste, ki jih je bilo v decembru in prvih dneh januarja kar nekaj več kot prejšnja leta. Veselili smo se velikega števila gostov iz bivših republik naše nekdanje skupne domovine, predvsem Hrvaške, ki so pokazali, da smo še vedno atraktivna in predvsem konkurenčna turistična destinacija. Res smo lahko ponosni na velike ljudi v svoji pretekli športni zgodovini, ki so ustvarjali imena Kranjska Gora in Planica skozi čas. Ti dve blagovni znamki poleg Julijskih Alp, Triglava in narodnega parka so tudi imena, na katera je treba staviti v prihodnje. Kako lepo je na raznih smučarskih tekmovanjih in drugih dogodkih po svetu slišati ljudi in uradne napovedovalce, tako spoštljivo izrekajo imena naših krajev.

 

V letošnjem letu imamo v naši občini tri tekmovanja za svetovni pokal, in to nas uvršča prav v vrh najbolj eminentnih zimskih centrov. Ob tej prilo- žnosti naj vas, drage občanke in občani, povabim na vse tri, in sicer na svetovni pokal v smučarskih tekih v Planico 16. in 17. januarja, na svetovni pokal v alpskem smučanju v Podkoren 5. in 6. marca ter na zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih od 17. do 20. marca. Se vidimo v izteku.

 

Mene in vse občinske službe čaka naporno leto z veliko projekti, posejanimi po celi občini, in ni naselja, ki ne bo deležen neke obnove, novogradnje ali posodobitve. V naslednjem letu, ki bo zame lažje, ker sem si v prvem nabral kar nekaj izkušenj v županovanju, bomo energično pristopili s projekti takoj, ko bodo dela spomladi možna. To nam omogoča letos tudi že v decembru sprejet proračun občine, ki je sicer nekaj nižji zaradi nižanja glavarine, vendar se da s preudarnim investiranjem stroške znižati in narediti več za manj.

 

Omenim naj tudi prizadevanja za ureditev razmer na državni cesti skozi občino. Skupaj s podžupanoma smo kar nekajkrat obiskali ministrstvo za infrastrukturo in uspelo nam je dobiti besedo ministra za postopno obnovo glavne ceste Jesenice–Rateče. Nekaj del je vzdrževalec ceste GGD izvedel že konec lanskega leta, letos pa je za pomlad obljubljena rekonstrukcija ceste od izvoza Hrušica do odcepa Belo polje v dolžini 1,6 km in sanacija ceste skozi Gozd - Martuljek, kjer, upam, uspemo tudi delno zgraditi pločnik, za kar imamo že rezervirana sredstva v letošnjem proračunu. Pa naj počasi zaključim in vam zaželim hladen, s snegom obdarjen januar, tople večere ob zakurjenih pečeh in energijo za nove izzive.

 

 

Vaš župan Jani Hrovat

 

 

DECEMBER 2015

 

Intervju Marjane Ahačič z županom za Zgornjesavc`a

 

Ob koncu leta smo se tudi tokrat pogovarjali z županom Janezom Hrovatom, ki je ocenil delo v iztekajočem se letu in pojasnil nekatere načrte za prihodnje leto. Župan je zadovoljen, da je vsa Zgornjesavska dolina pripravljena na zimsko sezono, veliko pričakuje od prenovljene Planice in obljublja, da bo v prihodnje še več sredstev vlagal v panoge, ki v dolino prinašajo gospodarski razcvet.

 

Kako je Kranjska Gora pripravljena na zimsko sezono?

"Letos smo odprtje sezone pripravili malo bolj zgodaj, saj je žičničarjem kljub relativno visokim temperaturam uspelo pripraviti zadostno količino umetnega snega, da so lahko že v soboto pognali žičnice za hotelom Larix. Odprli bodo tudi nov zimski kolesarski park ob smučišču Kekec, prav tako je nov apress ski Kekec na izteku kolesarskega parka in bo pomenil veliko popestritev ob snežni plaži, ker bo deloval tudi v večernih urah. Pred hotelom Larix bo ponovno mogoče drsanje in alpska vasica bo z bogatim spremljevalnim programom razveseljevala doma­ čine in goste v naših krajih. Uvedli bomo ski bus, ki bo povezoval kraje v naši dolini, s čimer bomo poskrbeli za dostopnost do smučišč tudi za ljudi, ki nimajo svojih avtomobilov. Za hotelom Larix bo tudi letos eskimska vas ... dovolj ponudbe za prijetno doživljanje zime, torej."

 

Tu je še Planica ...

"Planica je eden od treh najbolj prepoznavnih marketin­ ških stebrov naše občine: Planica, Kranjska Gora in TNP so naši glavni atributi pri trženju destinacije. Niso samo simboli slovenstva in naš ponos, temveč še mnogo več. Planica je za vse alpske države pomembna kot zibelka smučarskih skokov in kot takšno jo dojema vsa Evropa, od Skandinavije do Balkana. S to prenovo je spet dosegla nekdanjo veličino, medijsko izpostavljenost, spet je zasijala v vsem svojem žaru in jaz mislim, da lahko, če se bo zadeva vrtela v pravo smer, zelo pozitivno vpliva na našo občino, ne le marketinško, ampak tudi finančno. Vse bo seveda ob kvalitetni infrastrukturi, ki jo vsekakor Planica premore, odvisno od sposobnosti in inovativnosti novega vodstva, ki bo krojilo usodo našega največjega nordijskega središča."

 

Na drugi strani doline sta Dovje in Mojstrana.

"Še Mojstrani smo letos dali dodatna sredstva za zasneževanje smučišča, ki ga upravlja zasebnik. Ob tem smo za zimsko sezono predvideli tudi postavitev mini alpske vasice pri Slovenskem planinskem muzeju. Tam smo postavili tri hiške v slogu kranjskogorske velike alpske vasice. Veliko popestritev za Mojstrano pomenijo tudi ledene jaslice. Upam, da bo ledu letos bistveno več kot lani. Kaže dobro, temperature so že padle pod ledišče, tako da bo soteska letos še bolj čarobna kot prej­ šnja leta. Verjamem v Pavla Skumavca in njegovo ekipo, ki se že leta trudi, da spelje ta zahteven projekt. Prejšnji konec tedna smo tudi na Dovjem prižgali novoletno jelko in okrasitev, tako da se zdaj veseli december res začenja po vsej dolini. Center bo seveda Kranjska Gora, kjer imamo v alpski vasici za vso zimo pripravljen res pester program za vsak dan."

 

Kakšna so izhodišča pri pripravi novega proračuna?

"Prvo branje smo že opravili, sredi decembra imamo še drugo sejo, kjer bo proračun v drugi obravnavi, in pričakujem, da bo tudi sprejet. Letos bo v proračun zaradi okrnjene glavarine priteklo malce manj sredstev, a smo zaradi dviga turističnega obiska s koncesnino in s turisti­ čno takso zadeve kompenzirali, tako bomo lahko izpeljali načrtovane aktivnosti in projekte v smer gospodarstva, turizma in kmetijstva. Torej tja, kamor se finančna sredstva splača vlagati in kjer se implementirajo, tako da delam to, kar sem obljubljal, skrbim za razvoj cele občine, seveda ob dejstvu, da ostajajo sredstva socialnih transferjev, pomoči društvom, šolam, javnim ustanovam na ravni lanskega leta."

 

Kakšni bodo poudarki proračuna v prihodnjem letu? "

Večje investicije po občini bodo razpršene. Med njimi bodo tako sanacija glavne ceste v Ratečah, sanacija ceste skozi Kranjsko Goro, izgradnja vaškega jedra v Mojstrani s prireditvenim prostorom in ureditev vstopnih točk v občino pa seveda dokončanje in sanacija kanalizacije, ki bremeni proračun, v letu 2016 moramo namreč plačati še zadnji obrok dolgoročnega kredita v višini 400 tisoč evrov. Seveda je tu še nešteto manjših stvari, ki jih ni vredno omenjati, ker bi bil prostor, namenjen najinemu intervjuju, premajhen."

 

Pričakujete, da bo s tem zgodba zaključena?

"Daleč od tega, ker je kanalizacija narejena le na pol. V Kranjski Gori nas tako čaka izgradnja vršiške kanalizacije, ki bo rešila problem iztekanja fekalnih voda v deževjih v vodotoke iz smeri Jasne. Čaka nas še druga faza, ki bo stala milijon evrov, in sanacija tega, kar je bilo narejeno do sedaj in ki jo moramo še izpogajati s koncesionarjem. Glede na revizijsko poročilo so bile namreč, kot je znano, ugotovljene velike napake v izgradnji. Prav zaradi neskladij v gradnji in napak imam v decembru prvo srečanje z direktorjem SHW za vzhodno Evropo, kjer se bomo dogovorili o načinu sanacije in tudi prenosu kanalizacije v občinske roke."

 

Kaj pričakujete?

"Nižje stroške za občane ter manjše obremenjevanje naše prelepe doline in reke Save."

 

In od pogajanj?

"Vse spore rešuje matično podjetje in tudi arbitraža je v pogodbi določena na Dunaju. Mislim, da bodo pogajanja trda in naporna. Iskreno se nadejam, da bodo ljudje iz vodstva SHW odreagirali korektno in da bodo morda tudi odpravili napake hčerinske družbe, ki so bile opažene in ugotovljene s strani revizijske hiše."

 

Kakšna so izhodišča občine Kranjska Gora za pogajanja?

"Revizijsko poročilo, študija in ocena sredstev, potrebnih za sanacijo, ki bo prav gotovo velik zalogaj."

 

Proti koncu leta so bili zbori krajanov. Kaj so bila glavna sporočila, ki so vam jih ljudje želeli posredovati?

"Zbori krajanov so bili predvsem zelo dobro obiskani, kar me veseli. Ljudje so prišli s svojimi idejami in problemi pa tudi z veliko pohvalami na naš račun, tako da smo se kar konstruktivno pogovarjali. Za nekaj stvari smo obljubili, da jih bomo na pobudo občanov uredili. Mislim, da bomo s to prakso nadaljevali tudi v naslednjih letih mojega mandata, ker se je pokazala za dober in učinkovit način dela."

 

Kaj občanom želite v prihajajočem letu?

"V tem decembrskem času, ki prihaja, in tudi v naslednjem letu jim želim predvsem sre­ če, zdravja pa da bi se s svojimi najbližjimi v naših prelepih krajih pod Triglavom v občini Kranjska Gora dobro počutili. In da bi bili predvsem zadovoljni sami s sabo." 

 

 

 

Oktober 2015

 


Kako hitro je minilo eno leto od lanskih volitev. To leto je bilo zame eno najtežjih v življenju. Pa ne zaradi praznovanja moje 50­letnice letošnje poletje, temveč ker sem v tem letu spoznaval čisto drug svet, v katerem se prej nisem gibal. Svet belih ovratnikov in birokratskih preprek mi je narekoval vsakdanji tempo življenja. Vendar se nisem prepustil ustaljenim navadam, besedam ne gre in ne moremo, ampak sem se z vsemi silami temu vzdušju uprl. Vem, da v enajstih mesecih, odkar sem v novembru prevzel krmilo občine, nisem mogel ustreči vsem željam vas, občanov. Sem pa v srcu začutil, da sem se odločil pravilno in vsaka nova stvar, ki smo jo skupaj premaknili na bolje, je bila zame kot nova energija, ki jo potrebujem za na daljne delo. Macesni že rumenijo in jesen trka na naša vrata, pripraviti se bomo morali spet na zimo. Gradbišča po vsej občini se bodo počasi zaključila za letos. V mesecu novembru bo odprtje novega ljudskega doma v Kranjski Gori, za katerega smo že pridobili uporabno dovoljenje. Drugo leto bomo morali spet z vsemi silami nadaljevati nove stvari in popravljati stare. Predvsem kanalizacija bo terjala veliko dela in financ, če jo bomo hoteli sanirati in dokončati skupaj z občinskimi cestami. Te še sedaj na veliko mestih kažejo sledi le površnega krpanja ob njeni gradnji v preteklih letih. Na svojih poteh po svetu videvamo še bolj urejene kraje, kot so naši, ampak dom je le en. Domačega ognjišča se ne da menjati za steklene palače in prav te dni smo priča agoniji številnih beguncev, ki so morali iz ekonomskih, političnih ali drugih vzrokov zapustiti svoje domove. Kako težke odločitve so morali ti ljudje sprejeti, ko so zapuščali domove, vedo le oni sami. Kljub težavam, s katerimi se soočamo v vsakodnevnem življenju, ohranimo posluh za soljudi in človeško toplino, ki je v teh časih pehanja za materialnimi dobrinami še kako potrebna.V letnem času, ki prihaja, ko bodo večeri spet daljši, bi vas vse rad povabil, da strnete svoje misli in ideje ter se udeležite zborov krajanov, ki jih bom sklical v mesecu oktobru in novembru po vseh krajevnih skupnostih. Obravnavali bomo stvari, ki vas težijo, poslu­šali vaše ideje in predloge ter se skupaj odlo­čili, kako naprej. V upanju, da nam narava v preostanku leta nameni še nekaj lepega vremena, da bomo lahko pobrali darove narave in se v miru pripravili na zimo, vas lepo pozdravljam.

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       Vaš župan Jani Hrovat

 

 

 

 

 

September 2015

 

Spoštovane občanke in občani  

     

Bilo je dolgo vroče poletje, lahko napišemo malo bolj filmsko. Narava  nas je letos razveselila s čudovito toplim vremenom, ki je v naše kraje  pod Julijce privabilo veliko število gostov in naključnih obiskovalcev.  Kljub neznosnim temperaturam v tem delu Evrope smo imeli pri nas le  nekaj vročih soparnih dni konec prvega vročinskega vala, sicer pa smo  imeli temperature ravno prave za naše kraje, tako da v večernih urah  kakšna jopica ali  suknjič ni bil odveč. Nekaj je temu dodalo tudi  pozitivno dogajanje na finančnih trgih v območju evropske unije,  vendar sem vesel, da obiskovalcev nismo pričakali križem rok. Ponosen sem na vse vas, ki ste se trudili z  urejanjem okolice svojih domov, krajev, kmetij in poslovnih prostorov. Še veliko več je turistom in obiskovalcem pomenila prijazna beseda in nasmeh, saj smo pokazali, kako zelo se zavedamo odvisnosti naših krajev od  turizma in s tem povezanih dejavnosti. Pozitivno se je izkazal tudi turistični avtobus, ki je povezoval dolino ter turiste vodil od Peričnika do Planice, pa seveda Jasna, ki je preurejena navdušila veliko število obiskovalcev, tako  mladih kot starejših. Urejenih je bilo kar nekaj novih parkirišč, obnovljenih poti, v teku so obnove občinskih cest, čaka pa nas še veliko investicij v jesenskem času. Ob tej priložnosti naj se opravičim, če je na kakšnem  gradbišču v občini prišlo do zapletov z lastniki zemljišč, saj smo v novi ekipi skoraj vsi še začetniki in obljubim vam, da bo drugo leto teklo vse že veliko bolje. Šolskih počitnic je konec, na vrata je potrkal mesec september in s  tem začetek pouka. Vsem prvošolčkom, otrokom, ki so prvič prestopili vrata vrtcev, in njihovim staršem ob pomembnem mejniku v življenju želim mirne prve dni pouka, čim varnejšo pot v šolo in vrtec ter seveda veliko veselja pri druženju z novimi prijatelji, učitelji in vzgojiteljicami.


Lepo in mirno jesen vam želim 

  

Vaš župan Jani Hrovat

 

 

 

 

Julij 2015

 

Poletna sezona se je že začela. Je tudi v Jasni že vse nared za obiskovalce?

"Vsak čas bo. Odločili smo se, da letos postavimo osnovno ureditev pomolov, mostičkov, razglednega stolpa in okolice, z drugim bomo nadaljevali leta 2016."

Lahko rečemo, da sta turistični avtobus, ki ga uvajate to poletje, in urejena Jasna, dve najpomembnejši turistični pridobitvi letošnje poletne sezone?

"Pa je še kar nekaj stvari ... ureditev okolice, močno ocvetličenje vasi, ureditev manjšega trga v Kranjski Gori pa še nekateri sprotni projekti. Žal pred sezono nismo uspeli urediti varovanih plezalnih poti na Grančišče v Mojstrani, zanje še čakamo na naravovarstvena dovoljenja. Okoli planinskega muzeja sicer vidim ogromen potencial, ki bi lahko Mojstrano oblikovala v gorniško-muzejski center. Muzej vidim kot ključno turistično točko v Mojstrani, ki bo združevala tako turistično gospodarstvo, muzealsko dejavnost kot planinske ter gorske vodnike in druge."

Letos bo domačemu turizmu dala impulz tudi 120. obletnica postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava.Se že pripravljate na praznovanje?

"V bistvu je Triglav, tudi Triglavski narodni park, ob Planici in svetovnem pokalu v alpskem smučanju na Vitrancu, naš tretji najboljši promocijski steber. Letos bomo seveda z veseljem sodelovali pri obeležitvi 120. obletnice postavitve stolpa. Kranjskogorski občinski svet bo imel v tednu pred praznikom slavnostno sejo na Kredarici; tako se bomo poklonili spominu na našega dovškega župnika Aljaža in začeli praznični teden. Upam, da se bo slavnostne seje udeležila večina svetnikov in svetnic."

Kljub poletju in bližajočemu se prazniku ostaniva pri občinskem svetu: na zadnji seji ste obravnavali zahtevne teme, predvsem mislim na revizijsko poročilo o gradnji kanalizacije v občini. Kako stvari stojijo?

"Koncesionar bi moral v tridesetih dneh pripraviti odgovor na poročilo revizije. Nanj še čakamo. Je pa res, da se na vsakem koraku srečujemo s problemi, ki so posledica te površno narejene kanalizacije."

Kako se boste lotili reševanja zadeve?

"Seveda se bomo najprej poskušali dogovoriti s koncesionarjem in najti skupni jezik. Če to ne bo šlo, bomo morali z vsemi pravnimi sredstvi stopiti v bran občanom Kranjske Gore, ki so projekt drago plačali. Vsekakor je pred nami kar zahtevna naloga, kajti vsakoletni obrok v višini okoli 400 tisoč evrov, ki smo ga plačevali koncesionarju za izdelavo kanalizacijskega sistema, je bil v bistvu odplačevanje kredita ki ga ima sklenjenega koncesionar, občina pa zanj jamči, tako da niti teh 700 tisoč evrov, ki so nam še preostali za plačilo v letošnjem in prihodnjem letu, ne moremo zadržati."

Pa okoljska inšpekcija v vseh teh letih nikoli ni reagirala na pozive po sankcioniranju izlivov kanalizacije v vodotoke?

"Nikoli, na pisma, pritožbe ribičev, občanov, svetnikov ... se v osnovi ni odzivala niti občinska uprava niti tedanji župan. Pa bi se moral. Menim, da je bilo od občine na tem projektu v preteklih letih vse premalo nadzora."

Dogovorili ste se tudi, da v Mojstrani ne boste gradili bloka. Zakaj?

"Ta blok je za občino predstavljal precej velik finančni zalogaj in ga brez nepovratnih sredstev države ali Evrope občina v naslednjih letih ne bi mogla izpeljati; izvedba bi bila ekonomsko neupravičena. Zdaj se je ponudila priložnost, da v celoti odkupimo starejšo hišo, ki je delno že v naši lasti, in jo prenovimo. Na ta način bomo pridobili vsaj štiri stanovanja. Računam, da bomo za projekt potrebovali približno 200 tisoč evrov. Če
sto tisočakov vložimo še v staro šolo na Dovjem, kjer lahko uredimo tri stanovanja, dobimo precej stanovanj za bistveno manj denarja, saj bi za gradnjo bloka potrebovali kar okoli milijon evrov. S tem, da obenem rešimo dve propadajoči hiši, kar nikakor ni zanemarljivo. Eden od obeh objektov, stara šola, sodi med ključ- ne stavbe v starem vaškem jedru Dovjega."

Dobrega pol leta na mestu župana je za vami. Ste že popolnoma utečeni pri vseh nalogah?

"Sem. Morda bom moral več- krat v Ljubljano, da se o skupnih projektih pogovorim s pristojnimi na državnem nivoju. Rad bi jih prepričal, da je Kranjska Gora vendarle številka ena v zimskem turizmu - zelo pomembno vlogo igra tudi poleti - in da smo tu trdno odločeni, da jo prav na področju turizma pripeljemo nazaj na mesto, ki ga je nekoč že imela. Radi bi, da bi nam pri tem država pomagala pri projektih sanacije cest, pridobivanju dovoljenj ... Sicer pa sta mi pri delu v neprecenljivo pomoč oba podžupana Blaž Knific in Bogdan Janša."

Z državo se morate pogovarjati tudi o beguncih. Kaj se dogaja na tem področju?

"Za javnost, tudi novinarjem z druge strani meje, sem že večkrat povedal, da načrtovane namestitve beguncev na mejni prehod ne vidim kot namestitve v Fužine, ampak kot namestitev v Rateče, kljub temu da je objekt, v katerem naj bi prebivali, formalno na italijanski strani. Hiša je dvesto metrov oddaljena od Rateč in tri kilometre od centra Fužin. To pojasni vse. Vsekakor nismo proti pomoči ljudem v težavah, zavedamo se pa, da bi bilo vsaj policijski nadzor v primeru nastanitve treba ojačati. Kranjska Gora zdaj ponoči nima dežurne policijske službe, tako da nam je bilo zagotovljeno, da bo naše notranje ministrstvo v primeru prihoda beguncev zagotovilo več policistov na tem območju."

Kakšno pa je sicer trenutno stanje?

"Pred dobrim tednom dni sem se o tem pogovarjal z županom Trbiža, kjer prav tako nasprotujejo namestitvi beguncev na svojem območju, a pravijo, da so tudi sami nemočni. Pričakujejo, da se bo namestitev ob odločitvi regije tudi dejansko zgodila, najverjetneje v prvih jesenskih mesecih."

In jesen bo, kljub temu da se poletje šele začenja, hitro tu. Kakšni so vaši načrti za drugo polovico leta?

"Vsekakor bi radi zaključili ureditev zavarovanih plezalnih poti v Mojstrani, odprli ljudski dom, v katerega vlagamo znatna dodatna sredstva za kvalitetno opremo, sočasno želimo sanirati trg pred cerkvijo, ki je delno poškodovan od gradnje, pa tudi sicer potreben temeljite obnove. Zaščitili bomo cesto v Gozdu - Martuljku, sanirali planinsko pot mimo prvega Martuljškega slapa do Jasenja, dovoljenja za to že imamo, v načrtu pa je tudi, da vstopne točke v občino bolj poudarimo in opremimo z obvestilnimi tablami, na katerih bodo naši prepoznavni znaki. Zadovoljen sem, da je sanirano počivališče Topolino, enako bomo storili pri Zelencih, kjer bo tudi eno od postajališč našega turističnega avtobusa skozi dolino.

 

Vaš župan Jani Hrovat

 

 

 

Junij 2015

 

Spoštovane občanke in občani 

 

Kakor bi trenil, smo zakorakali v mesec junij. Otroci in dijaki komaj čakajo na konec šolskega leta ter na veselje, ki ga prinašajo počitnice. Že vnaprej čestitam vsem, ki ste v šolskih klopeh blesteli preko celega leta, pohvaliti pa moram tudi tiste druge, ki ste šolske obveznosti poravnali zadnje dni ali jih urejate šele sedaj. Najbolj pomembna je vaša volja in cilj, da šolo dokončate in v poklicu, ki ste si izbrali, v končni fazi tudi uživate. Tudi vsi ostali si boste, upam, v prihajajočem poletju uspeli najti vsaj nekaj dni zase ter za svoje bližnje. Verjemite, veliko lažje boste kasneje poprijeli za vsakodnevna opravila, ki jih je v današnjem hitrem življenjskem tempu vse več in nas vse skupaj obremenjujejo do skrajnih meja.

Ob tej priložnosti naj omenim, da sem se z delom župana, občinske uprave in občinskega sveta že do neke mere spoznal. In ker se vsaka hiša začne graditi s temelji, sem se tudi jaz odločil za temeljito revizijo vseh najpomembnejših občinskih projektov in služb. V to vsekakor sodi revizija finančnega poslovanja občine in njenih javnih služb. Prav te dni se zaključuje revizija kanalizacijskega sistema, ki je ena največjih občinskih investicij preteklih let. Finančno revizijo je na podlagi razpisa izvedlo podjetje KPMG in tudi to poročilo pričakujemo v prvi polovici meseca junija. Tako bosta obe poročili predstavljeni na seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki bo 10. junija. Pa ne glede na ugotovitve revizorjev je treba zreti naprej in uresničevati ekonomsko upravičene projekte po vsej občini. Zelo sem zadovoljen z napredovanjem gradbincev na Ljudskem domu v Kranjski Gori. Pohvalil bi vsa turistična društva, ki so se letos še posebej potrudila pri ocvetličenjih vasi, nastalo je kar nekaj na novo urejenih cvetličnih gredic. Seveda ste veliko dodali tudi vi, dragi občani, s svojim odnosom do urejenosti naših krajev.

Nekateri ste že opazili nov panoramski avtobus, ki bo povezal našo dolino od Mojstrane do Rateč. Bo velika popestritev za vse turiste in tudi za domačine. Upam, da čim prej uredimo osrednji prireditveni prostor in plezalno-adrenalinski center v Mojstrani, jezero v Jasni, pot mimo prvega slapu v Martuljku pa igrišče v Ratečah, prostore krajevne skupnosti Podkoren. Vsi projekti, vključno s planom obnove občinskih cest, bodo s sodelovanjem vas, občanov, hitreje in kvalitetneje izpeljani.

 

Želim vam toplo, lepo in uspešno poletje.
 

 

Vaš župan Jani Hrovat

 

 

 

Maj 2015

 

Spoštovane občanke in občani

 

Pomlad prihaja tudi v našo dolino. Prav lepo počasi in postopoma se prebuja narava od Mojstrane pa vse do Rateč. Prav zanimivo je opazovati, kako zelena je že dolina v Mojstrani in na Dovjem, medtem pa v Ratečah še vedno v osojnih legah leži sneg. In prav daljši dnevi, sončna jutra in brstenje drevja nam dajejo neko novo moč in energijo za vsakodnevna opravila, ki nas čakajo. Letos je bila pomlad po vseh krajih v občini zaznamovana z delovnimi akcijami čiščenja naše okolice, katerih se je udeležilo izredno veliko naših občank in občanov. Ob tej priložnosti bi se vsem, ki ste na akcijah sodelovali, rad zahvalil, saj smo skupaj pokazali, kako radi imamo čisto in urejeno življenjsko okolje in svojo občino. Hvala tudi vsem društvom in seveda agrarnim skupnostim, ki so se aktivno vključile v čiščenje naših krajev. Z veseljem ugotavljamo to, da je smeti vsako leto manj, se pa pojavljajo posamezna divja odlagališča in seveda problem z zaraščanjem nekdaj urejenih površin. Tudi teh stvari smo se lotili s pomočjo nekaj profesionalcev ter komunale in uredili kar nekaj zaraščenih in zanemarjenih kotičkov v dolini, začenši pri parkirišču. Topolino pa vse do Rateč. Prejšnji mesec so me krajani Rateč obvestili o nameri italijanskih oblasti, da na bivši mejni prehod v Ratečah namesti okrog 40 beguncev z bližnjega vzhoda. To je botrovalo sestanku z županom Trbiža Carlantonijem, ki mi je potrdil resničnost informacij. Na zboru krajanov, ki sem ga sklical konec aprila, so Ratečani soglasno zahtevali seznanitev zunanjega in notranjega ministrstva o nameri in stališče občinskega sveta do te problematike. Kljub zavedanju o kočljivosti teme so svetniki na 5. redni seji OS Kranjska Gora sprejeli stališče, da se z vsemi aktivnostmi seznanijo pristojna ministrstva in se jih prosi za pomoč pri reševanju te problematike. Pred nami je praznični maj, mesec zaljubljencev in mesec mladosti. Prav 9. maja pred 70 leti je z uradnim koncem druge svetovne vojne za milijone ljudi širom sveta posijalo sonce ljubezni in novega upanja in na ta dan zmage nad fašizmom je tudi v Sloveniji zavladalo neskončno veselje ob svobodi. Naj vas ob tej priložnosti povabim v petek, 8. maja, ob 18. uri na trg pred cerkvijo v Kranjski Gori na osrednjo proslavo ob 70. obletnici zmage nad fašizmom, ki jo organizira Združenje borcev in udeležencev za vrednote NOB iz Mojstrane s pomočjo vseh kulturnih društev in šol iz naše občine. Se vidimo.

 

Vaš župan Jani Hrovat