04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Delovna telesa občinskega sveta

v 6. mandatu

 

 


 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

1. TJAŠA PRUSNIK

2. ŽIGA ŽIDAN

3. BOGDAN JANŠA

4. BRANISLAVA VOVK

5. ENA ADŽALJIĆ

 


 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

 

1. KATARINA ŠTRAVS - predsednica

2. JANEZ MLINAR

3. JANJA SELJAK

4. (imenovan bo nadomestni član)

5. BOJANA POTREBUJEŠ

6. GREGOR MIKLIČ

7. MATJAŽ GRACAR

 


 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

1. ŽIGA ŽIDAN - predsednik

2. BRANISLAVA VOVK

3. SONJA KAVALAR

4. BRANKO HLEBANJA

5. IZIDOR PODGORNIK

6. KLAVDIJA GOMBOC

7. JERNEJA SMOLE

 


 

ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

 

1. BOGDAN JANŠA - predsednik

2. JOŽE DOVŽAN

3. BLAŽ LAVTIŽAR

4. VESNA KOVAČIČ

5. ANDREJ ŽEMVA

6. SLAVKO RABIČ

7. MAJA ZUPAN

 


 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 

1. ENA ADŽAJLIĆ - predsednica

2. TJAŠA PRUSNIK

3. BRANISLAVA VOVK

4. MIHAEL VILMAN

5. JELICA MAJER