04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Delovna telesa občinskega sveta

v 6. mandatu

 

 


 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

1. BLAŽ KNIFIC - predsednik

2. ŽIGA ŽIDAN

3. BOGDAN JANŠA

4. BRANISLAVA VOVK

5. ENA ADŽALJIĆ

 


 

ODBOR ZA NEGOSPODARSTVO IN JAVNE SLUŽBE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

 

1. KATARINA ŠTRAVS - predsednica

2. JANEZ MLINAR

3. JANJA SELJAK

4. BLAŽ KNIFIC

5. BOJANA POTREBUJEŠ

6. GREGOR MIKLIČ

7. MATJAŽ GRACAR

 


 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 

1. ŽIGA ŽIDAN - predsednik

2. BRANISLAVA VOVK

3. SONJA KAVALAR

4. BRANKO HLEBANJA

5. IZIDOR PODGORNIK

6. KLAVDIJA GOMBOC

7. JERNEJA SMOLE

 


 

ODBOR ZA PROSTORSKO PLANIRANJE IN GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI

 

1. BOGDAN JANŠA - predsednik

2. JOŽE DOVŽAN

3. BLAŽ LAVTIŽAR

4. VESNA KOVAČIČ

5. ANDREJ ŽEMVA

6. SLAVKO RABIČ

7. MAJA ZUPAN

 


 

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 

1. ENA ADŽAJLIĆ - predsednica

2. TJAŠA PRUSNIK

3. BRANISLAVA VOVK

4. MIHAEL VILMAN

5. JELICA MAJER