04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Seje občinskega sveta

 

 

 

Vaši svetniki, ki ste jih izvolili, so vam na voljo in jih lahko kontaktirate po elektronski pošti.

 Občinski svet občine Kranjska Gora

 


 

v 6. mandatu


 

 

 

Podžupan 

Bogdan Janša

Slovenska demokratska stranka

 

e-pošta: bogdan.jansa@kranjska-gora.si 

 


 

Janja Seljak

Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: seljak.janja@gmail.com 

 


 

Žiga Židan

Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: ziga.zidan@gmail.com

 

 


 

Katarina Štravs

 Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: katarina.stravs@gmail.com

 

 


 

Blaž Lavtižar

 Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: lavtizar.blaz@gmail.com

 

 


 

Ena Adžajlić

Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: enna.adzajlic@gmail.com

 

 

 


 

Jože Dovžan

Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: ves.dovzan@gmail.com

 

 


 

Branislava Vovk

Alpska lista Janeza Hrovata

 

e-pošta: marjan.vovk@telemach.net

 

  


 

Branko Hlebanja

Alpska lista Janeza Hrovata

 

 

 


 

Jure Žerjav

Lista Jureta Žerjava

 

e-pošta: jure.zerjav@gmail.com

 

 


 

Vesna Kovačič

Lista Jureta Žerjava

 

e-pošta: vesna.kovacic@gov.si

 

 


 

Anton Požar

 Lista Jureta Žerjava

 

e-pošta: poantster@gmail.com

 

 


 

Sonja Kavalar

Slovenska demokratska stranka

 

e-pošta: kavalar@telemach.net

 

 


 

Tjaša Prusnik

 Stranka modernega centra

 

e-pošta: tjasa.prusnik22@gmail.com

 

 


 

Janez Mlinar

Nova Slovenija - Kršanski demokrati

 

e-pošta: janez-mlinar@guest.arnes.si

 

 

 

 

 

Janja Dolhar

Socialni demokrati

 

e-pošta:

 

 

 

PREDČASNO KONČANI MANDATI

 

Blaž Knific

Odstop z mesta svetnika 1.1.2017

Socialni demokrati