04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Občinska uprava

 

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Vesna Okršlar 

04 5809 804

okrslar@kranjska-gora.si

 

 


 

KABINET ŽUPANA

Špela Lavtižar

04 5809 800

obcina@kranjska-gora.si

lavtizar@kranjska-gora.si

Pomoč strankam - splošne informacije,

sprejemna pisarna.

 

Valerija Krznarič

04 5809 803

krznaric@kranjska-gora.si

Arhiv, internetna stran in FB.

Uroš Grzetič

04 5809 808

grzetic@kranjska-gora.si

Občinski svet, delovna telesa OS,

civilna zaščita, volitve.

 


 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 

Egidija Košir Mrovlje

04 5809 819

kosir@kranjska-gora.si

Vodja službe za splošne in

premoženjsko pravne zadeve

Tina Brlogar

04 5809 816

brlogar@kranjska-gora.si

Splošne in kadrovske zadeve

 


 

SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Alojz Jakelj

04 5809 810

jakelj@kranjska-gora.si

Vodja službe za okolje in prostor.

Komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.

Boštjan Pristavec

04 5809 821

pristavec@kranjska-gora.si

Lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, zapore cest, prostorski akti, varstvo okolja, stanovanjske zadeve, energetika. 

 


 

SLUŽBA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN INVESTICIJE

Bojana Hlebanja

04 5809 823

hlebanja@kranjska-gora.si

Vodja službe

Javna naročila in investicije.

Monika Lihteneger

04 5809 822

lihteneger@kranjska-gora.si

Gospodarska javna infrastruktura in komunala.

 


 

SLUŽBA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Vlasta Skumavc Rabič

04 5809 809

skumavc@kranjska-gora.si

Vodja službe za družbene dejavnosti:

vzgoja, izobraževanje, kultura, šport,

socialno varstvo, zdravstvo, društva in

javna dela.

Vida Černe

04 5809 812

cerne@kranjska-gora.si

Gostinstvo, trgovina, turizem, protokol in mednarodno sodelovanje.

Vesna Kunšič

04 5809 820

kunsic@kranjska-gora.si

Kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja, zavarovana območja, zapuščene živali in občinske takse.

 


 

SLUŽBA ZA FINANCE

Monika Jakelj

04 5809 817

monika@kranjska-gora.si

Vodja službe za finance in proračun 

Lijana Ramuš 

04 5809 818

ramus@kranjska-gora.si

Računovodja za neposredne

proračunske uporabnike.

 


 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 Tina Brlogar

KS Rateče - Planica

04 5876 041

ksratece@kranjska-gora.si

 Špela Lavtižar

KS Podkoren

04 5809 800

kspodkoren@kranjska-gora.si

 Špela Lavtižar

KS Kranjska Gora 

04 5809 800

kskrg@kranjska-gora.si

 Uroš Grzetič

KS "Rute",

Gozd Martuljek,

Srednji Vrh 

04 5809 808

ksrute@kranjska-gora.si

 Valerija Krznarič

KS Dovje Mojstrana

uradne ure: sreda 14:00 do 16:00

04 5891 184

ksmojstrana@kranjska-gora.si