04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Nadzorni odbor občine Kranjska Gora

v 6. mandatu

 


 

 

Člani imenovani na 2. seji Občinskega sveta 26.11.2014

 

Robert Plavčak, predsednik

 

Lorna Resman, članica

 

Špela Vovk, članica

 

Jože Lavtižar, član

 

Marija Falak Zupančič, članica

 

Zapisniki nadzornega odbora

 

Opravljeni nadzori nadzornega odbora