04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Krajevna skupnost Rateče - Planica

 

Rateče 22, 4283 Rateče-Planica

tel: 04 5876 041

e-pošta: ksratece@kranjska-gora.si 

 

Člani Sveta Krajevne skupnosti Rateče-Planica

za mandatno obdobje 2014 - 2018

 

Sonja Kavalar - predsednica

Anja Mežik - podpredsednica

Jožef Lavtižar - član

Justin Mrak - član

Klavdij Matjaž - član 

 


 

Krajevna skupnost Podkoren 

 

tel: 04 5809 800

e-pošta: obcina@kranjska-gora.si

  

Člani Sveta Krajevne skupnosti Podkoren

za mandatno obdobje 2014 - 2018

 

Mojca Smole - predsednica

Tomaž Girandon - podpredsednik

Roman Reš - član

Drago Benet - član 

Monika Kramar - članica

  


 

Krajevna skupnost Kranjska Gora

 

Kolodvorska 1 b, 4280 Kranjska Gora

tel: 04 5809 800

e-pošta: obcina@kranjska-gora.si

  

Člani Sveta Krajevne skupnosti Kranjska Gora

za mandatno obdobje 2014 - 2018

 

Anže Gregorič - predsednik

Liljana Uderman - podpredsednica

Slavko Miklič - član

Tamara Smolej - članica

Jakob Jakelj - član

Marko Dasović - član

Matjaž Lavttižar Oman - član

  


 

Krajevna skupnost "Rute" - Gozd Martuljek in Srednji Vrh

 

Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek

tel: 04 5809 808 - na Občini

04 5880 061 - ob sredah v času uradnih ur od 14. do 16. ure

e-pošta: ksrute@kranjska-gora.si

  

Člani Sveta Krajevne skupnosti "Rute", Gozd Martuljek, Srednji Vrh

za mandatno obdobje 2014 - 2018

 

Jenez Mertelj  - predsednik 

Cvetka Pavlovčič  - podpredsednica 

Simona Jeglič - članica

Marko Robič - član

Pavel Hlebanja - član

 


  

Krajevna skupnost Dovje - Mojstrana

 

 Savska cesta 1, 4281 Mojstrana

tel: 04 5891 184  - ob sredah v času uradnih ur od 14. do 16. ure 

tel: 04 5809 803 - na Občini

e-pošta: ksmojstrana@kranjska-gora.si

  

Člani Sveta Krajevne skupnosti Dovje-Mojstrana

za mandatno obdobje 2014 - 2018

 

Franci Koražija - predsednik 

Izidor Podgornik - podpredsednik 

Damjan Kogovšek - član

Martin Pavlovčič - član

Mihael Vilman - član

Jože Dovžan - član