04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Dovje  224-46/2017-2 JP 690441 Delna zapora ceste na Dovjem pri stanovanjski hiši Dovje 74. od 04.07.2017 do 31.10.2017 Zaradi investicijsko vzdrževalnih del na objektu.
           
Rateče 224-65/2017-2 pregledna situacija Delna in občasna popolna zapora uvoza v Rateče in sprememba prometnega režima na posameznih občinskih cestah na območju Rateč. od 28.08.2017 do 28.02.2018   Zaradi gradnje krožišča na regionalni cesti v Ratečah. 
           
Belca 224-67/2017-2

JP690211, JP690251, JP690252, JP690261, JP690221, JP690231, JP690241

Delna in občasna popolna zapora priključkov občinskih cest na glavno cesto na občnočju gradnje.  od 28.08.2017 do. 31.10.2017   Zaradi gradnje pločnika ob regionalni cesti v naselju Belca.
           
Rateče 224-71/2017-3 JP689022 Delna in občasna popolna zapora ceste v Ratečah  na odseku od hišne številke 53 do 67. od 4.10.2017 do 4.11. 2017 Zaradi izvajanja gradbenih del- vkop elektro kabla in izgradnja hišnih priključkov. 
           

Dovje

224-81/2017-2 JP 690412   Delna zapora kategorizirane občinske ceste v naselju Dovje, pri bivši mesnici. od 16.10.2017 do 6.11.2017 Zaradi obnove objekta ki stoji ob občinski cesti.
           
Mojstrana 224-81/2017-3 JP 690652   Delna zapora ceste v naselju Mojstrana, pri gostilni Pr Železnk. od 16.10.2017 do 30.10.2017 Zaradi obnove javne infrastrukture.
           
Podkoren 224-80/2017-2 JP 689211, JP 689212, JP689221, JP689231, JP689311 in  LC 189011

Popolna zapora ceste od križišča z RC do prireditvenega prostora, na odseku od hiše Podkoren 15 do hiše Podkoren 74 f, na odseku od hiše Podkoren 70 do Podkoren 63 in od prireditvenega prostora do križišča z RC. 

Zaradi vzdolžnega  parkiranja udeležencev prireditve se dovoljuje delna zapora cesta od hiše Podkoren 8 do križišča in na kolesarski cesti proti Ratečam. 

24.11.2017 od 16.00 ure do 24.00 ure Zaradi izvedbe javne prireditve »Srečanje parkeljnov treh dežel«.