04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Kranjska Gora

224-14/2017-2

224-14/2017-3

LK 190212 in JP 689568 Delna  zapora ceste na odseku pri hotelu Kotnik in popolna zapora ceste na odseku pri bivšem  Hotelu Borka.  od 08.03. 2017 do 31.07.2017   Zaradi gradnje objekta ob občinski cesti. 
           
Kranjska Gora 224-32/2017-2 LZ 189611, JP689581, JP689425, LZ189621 Popolna zapora ceste od lokala Vopa do križišča s Koroško ulico in občasna zapora sosednjih cest. od 15.05.2017 do 15.07. 2017   Zaradi obnove cestišča.
           
Dovje 224-38/2017-2 JP 690412 Delna in občasna popolna zapora ob objektu Dovje 41. 5.6.do 30.9.2017 Zaradi rekonstrukcije objekta.
           
Kranjska Gora 224-   /2017-2

LZ 189612, LZ 189611, KJ 968951, JP 689321, LC 189011,

Popolna zapora ceste od hotela Razor do Marketa, od Marketa do križišča pri gostilni Oštarija, naprej po kolesarski do FIS-a in naprej do križišča s cesto v Planico. 

15.8.2017

Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Kranjskogorska desetka«.

           
Kranjska Gora 224-40/2017-2 LK 190212

Popolna zapora ceste na odseku od Hotela Slavec Borovška cesta 66 do Gostilne Martin Borovška cesta 61.

22.07.2017 od 6.00 ure do dne 23.07.2017 do 15.00 ure

Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Gasilska veselica PGD Kranjska Gora« .

           
Dovje 224-41/2017-2 JP 690417

Popolna zapora ceste na Dovjem,  na odseku od stare šole do hiše Dovje 14. 

01.07.2017 od 18.00 do 01.00 ur

Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »32. večer na vasi « .

           
Podkoren 224-44/2017-2 JP 689212, JP689221

Popolna zapora ceste na odseku od hiše Podkoren 15 do križišča in na odseku za lipo ( levi in desni krak ceste 15m).   

05.08.2017 od 08.00 ure do 02.00 ure naslednjega dne  Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Gasilska veselica « .
           
Gozd Martuljek 224-45/2017-2

LC 189211, JP 689891, JP689892, JP689893, JP689894

Delna zapora občinskih cest v Gozd Martuljku.

 

od 22.06. 2017 do 22.07.2017 Zaradi izvajanja gradbenih del- vkop elektro kabla in izgradnja hišnih priključkov.