04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Kranjska Gora 224-70/2016-2 JP 689421

Popolna zapora ceste na odseku od gostinskega objekta Kekec Smerinje 11 do križišča z občinsko cesto št. JP 689422. 

od 25.11.2016 do 31.03.2017  Zaradi nemotenega obratovanja smučišča.
           
Dovje 224-2/2017-2 JP690461 Delna zapora ceste na odseku  od konca vasi Dovje  do mostu potoka  Sedučnik. od 09.01.2017  do 14.01.2017 Zaradi izvajanja sanitarne sečnje na podlagi odločbe zavoda RS za gozdove.
           
Kranjska Gora 224-1/2017-2 JP 689211, JP689311, LC 189012 , LC 189011, JP 689321 , KJ 968951 in JP 689411

Popolna zapora občinske ceste v Podkorenu na  odseku od zahodnega križišča z regionalno ceste  do vaškega trga. V Podkorenu od vaškega trga do stanovanjske hiše Podkoren 55/b. Nekategorizirana cesta v Podkorenu od stanovanjske hiše Podkoren 55/b do regionalne ceste. V Podkorenu od križišča z regionalno cesto do stanovanjske hiše Podkoren 8. Celotna kolesarska od Kranjska Gore do Rateč in cesta na odseku od stanovanjske hiše Borovška cesta 110 do stanovanje hiše Borovška 109.   

od 04.03. do 05.03.2017 ​ Zaradi izvedbe javne prireditve »56. Pokal Vitranc«.