04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Rateče

224-65/2017-2

224-65/2017-3

pregledna situacija Delna in občasna popolna zapora uvoza v Rateče in sprememba prometnega režima na posameznih občinskih cestah na območju Rateč. od 28.08.2017 do 30.6.2018   Zaradi gradnje krožišča na regionalni cesti v Ratečah. 
           
Belca

224-67/2017-2

224-67/2017-3

224-67/2017-4

224-67/2017-5

JP690211, JP690251, JP690252, JP690261,

 JP690221, JP690231, JP690241

Popaljšanje dovoljenja za delno in občasno popolno zaporo priključkov občinskih cest na regionalno cesto na območju naselja Belca.

od 15.12.2017 do 15.4.2018 Zaradi gradnje pločnika ob regionalni cesti v naselju Belca.
           
Gozd Martuljek 224-82/2017

JP689811, JP689821, JP689831,

JP689841,  JP689851, JP689861,

 JP689871, JP689881, JP689921

in  JP689922

Občasne delovne delne in popolne zapore naslednjih občinskih cest:

  • Cesta na požar - delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta na prod (do mosta) delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Zg. Rute 96- na Trati- Zg Rute 90, delna in popolna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta k brvi –  Zg. Rute 68/a, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  •  Cesta na Kopiše, do razcepa Zg. Rute 21, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta na Vom, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta do razcepa za Hotel Špik, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta mimo Brinarja, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta do čuvajnice, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta od Vahtarja na polje, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
od 24.10.2017 do 25.04.2018 Zaradi ureditve regionalne ceste R1 201/0203 Kranjska Gora- Dovje od km 2.900 do km 4-315.
           
Kranjska Gora, Podkoren 224-9/2018-2   Občasne do 10 minutne popolne zapore občinskih cest na območju Podkorena in Kranjske Gore. od 14.02.2018 do 31.12.2018 Zaradi snemanja filma.