04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Rateče

224-65/2017-2

224-65/2017-3

pregledna situacija Delna in občasna popolna zapora uvoza v Rateče in sprememba prometnega režima na posameznih občinskih cestah na območju Rateč. od 28.08.2017 do 30.6.2018   Zaradi gradnje krožišča na regionalni cesti v Ratečah. 
           
Gozd Martuljek 224-82/2017

JP689811, JP689821, JP689831,

JP689841,  JP689851, JP689861,

 JP689871, JP689881, JP689921

in  JP689922

Občasne delovne delne in popolne zapore naslednjih občinskih cest:

  • Cesta na požar - delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta na prod (do mosta) delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Zg. Rute 96- na Trati- Zg Rute 90, delna in popolna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta k brvi –  Zg. Rute 68/a, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  •  Cesta na Kopiše, do razcepa Zg. Rute 21, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta na Vom, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta do razcepa za Hotel Špik, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta mimo Brinarja, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta do čuvajnice, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
  • Cesta od Vahtarja na polje, delna zapora in postavitev prometne signalizacije,
od 24.10.2017 do 25.04.2018 Zaradi ureditve regionalne ceste R1 201/0203 Kranjska Gora- Dovje od km 2.900 do km 4-315.
           
Kranjska Gora, Podkoren 224-9/2018-2   Občasne do 10 minutne popolne zapore občinskih cest na območju Podkorena in Kranjske Gore. od 14.02.2018 do 31.12.2018 Zaradi snemanja filma. 
           
Podkoren 224-18/2018-2 JP 689221

Delna zapora ceste v Podkorenu  v dolžini 70 m.

od 09.04. do 20.04.2018 med 7.00 in 17.00 uro Zaradi zamenjave varovalne ograje.
           
Dovje 224-22/2018-2 JP 690411, JP 690412

Delna in občasna popolna zapora ceste na odseku od Kulturnega doma do stanovanjske hiše Dovje 10.

od 17.04.2018 do 04.07. 2018  Zaradi obnove cestišča.
           
Kranjska Gora 224-23/2018-2

LZ 189611, LZ 189612

Popolna zapora ceste od Hotela Kompas do  trgovine Mercator in naprej po Tičarjevi ulici.

26.05. 2018 (rezervni datum je 27.05.18 oz. 02.06.18)  med 14.45 in 15.15 uro in 17.45 in 18.15 uro Zaradi izvedbe javne prireditve »Red bull- Goni pony«.