04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Kranjska Gora

224-14/2017-2

224-14/2017-3

224-14/2017-4

LK 190212 in JP 689568 Delna  zapora ceste na odseku pri hotelu Kotnik in popolna zapora ceste na odseku pri bivšem  Hotelu Borka.  od 08.03. 2017 do 30.09.2017   Zaradi gradnje objekta ob občinski cesti. 
           
Dovje 224-38/2017-2 JP 690412 Delna in občasna popolna zapora ob objektu Dovje 41. 5.6.do 30.9.2017 Zaradi rekonstrukcije objekta.
           
Kranjska Gora 224-   /2017-2

LZ 189612, LZ 189611, KJ 968951, JP 689321, LC 189011,

Popolna zapora ceste od hotela Razor do Marketa, od Marketa do križišča pri gostilni Oštarija, naprej po kolesarski do FIS-a in naprej do križišča s cesto v Planico. 

15.8.2017

Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Kranjskogorska desetka«.

           
Podkoren 224-44/2017-2 JP 689212, JP689221

Popolna zapora ceste na odseku od hiše Podkoren 15 do križišča in na odseku za lipo ( levi in desni krak ceste 15m).   

05.08.2017 od 08.00 ure do 02.00 ure naslednjega dne  Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Gasilska veselica « .
           
Dovje  224-46/2017-2 JP 690441 Delna zapora ceste na Dovjem pri stanovanjski hiši Dovje 74. od 04.07.2017 do 31.10.2017 Zaradi investicijsko vzdrževalnih del na objektu.
           
Rateče 224-47/2017-2 JP689013, 689012, 689031

Popolna zapora cest na območju vaškega trga.  

15.08.2017, od 12.00 do 01.00 ure Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Vaški dan«.
           
Rateče 224-20/2017-3 JP 689012 in JP 689013 Delne in občasne popolne zapore ceste v Ratečah.  do 31.7.2017

Zaradi obnove cestišča.

           
Kranjska Gora 224-51/2017-2 JP 689411, LZ 189611, LZ 189612   Popolna zapora ceste od strojnice RTC žičnice do križišča z glavno cesto in naprej po glavni cesti do križišča z državo cesto pri hotelu Lek.  2.9.2017 od 10.00 do 11.15 ure

Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Juriš na Vršič«.

           
Mojstrana 224-52/2017-2 JP 690631 Na območju priključka na regionalno cesto se dovoljuje delna in občasna popolna zapora cest (uvoz k vrtcu). od 24.07.2017 do. 25.08. 2017   Zaradi gradnje pločnika ob Triglavski cesti. 
           
Kranjska Gora 224-58/2017-2 JP689566 Občasna popolna zapora ceste ob hiši Podbreg 1.     27.07.2017 do. 18.08.2017   Zaradi rušenja objekta Podbreg št. 1.