04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Kranjska Gora 224-70/2016-2 JP 689421

Popolna zapora ceste na odseku od gostinskega objekta Kekec Smerinje 11 do križišča z občinsko cesto št. JP 689422. 

od 25.11.2016 do 31.03.2017  Zaradi nemotenega obratovanja smučišča.
           
Rateče 224-13/2017-2

JP689013, JP689031 in JP689012

Popolna zapora cest na širšem območju vaškega trga v Ratečah.

23.3.2017 od 17.30 do 24.00 ure

Zaradi organizacije in izvedbe javne prireditve »Pozdrav junakov daljav« .

           
Kranjska Gora 224-9/2017-2

LK 190211, LK 190212                      

Popolna zapora  Kolodvorske ulice od križišča z ulico Ledine do Hotela Kotnik. Borovška cesta od H. Slavec do Hotela Kotnik in parkirišče pred dvorano Vitranc. 

24.3.2017 do 26.3.2017

Parkirišče od 22.03.2017 od 07.00 ure do 26.03.2017           do 20.00 ure  

Zaradi organizacije prireditve »Open Air Planica 2017«.
           
Rateče - Planica 224-9/2017-2

KJ 968911, LC 189011, LC 189012, JP 689321, KJ 968951 in JP 689411

Popolna zapora ceste na celotnem odseku od Ledin do državne meje, od Rateč do Poligona v Podkorenu,  v Podkorenu na celotnem odseku od Poligona do regionalne ceste, celotna cesta pod Poligonom,  celotni odsek ceste od Poligona do Kranjske Gore, na odseku od stanovanjske hiše Borovška cesta 110 do stanovanje hiše Borovška 109 . 

od 23.03.2017 do 26.03.2017 Zaradi izvedbe javne prireditve "Finale SP v smučarskih poletih PLANICA 2017".
           
Kranjska Gora 224-14/2017-2 LK 190212 in JP 689568 Delna  zapora ceste na odseku pri hotelu Kotnik in popolna zapora ceste na odseku pri bivšem  Hotelu Borka.  od 08.03. 2017 do 31.05.2017   Zaradi gradnje objekta ob občinski cesti. 
           
Dovje 224-15/2017-2 JP 691413

Popolna zapora ceste na Dovjem  (v dolžini 150m ob parceli 746/1 k.o. Dovje). 

od 13.03. 2017 do 17.03.2017 Zaradi vzdrževalnih del ob cesti ( sečnja drevja).    
           
Kranjska Gora 224-16/2017-2 LK 190212

Delna  zapora občinske ceste na odseku pri hotelu Kotnik. 

od 03.04. 2017 do 14.04.2017 Zaradi izvajanje vzdrževalnih del na objektu ki stoji ob občinski cesti.