04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Zapore cest

 

 

 

Naselje Št. dovoljenja Št. ceste / odseka

Vrsta in mesto zapore

Čas zapore Razlog zapore
           
Dovje 224-63/2016-2 JP690434,  Popolna zapora ceste na Dovjem pri hiši Dovje 33. od 04.10.2016 do preklica Zaradi sanacije poškodbe na vozišču. 
           
Kranjska Gora 224-70/2016-2 JP 689421

Popolna zapora ceste na odseku od gostinskega objekta Kekec Smerinje 11 do križišča z občinsko cesto št. JP 689422. 

od 25.11.2016 do 31.03.2017  Zaradi nemotenega obratovanja smučišča.
           
Kranjska Gora 224-1/2017-2 JP 689211, JP689311, LC 189012 , LC 189011, JP 689321 , KJ 968951 in JP 689411

Popolna zapora občinske ceste v Podkorenu na  odseku od zahodnega križišča z regionalno ceste  do vaškega trga. V Podkorenu od vaškega trga do stanovanjske hiše Podkoren 55/b. Nekategorizirana cesta v Podkorenu od stanovanjske hiše Podkoren 55/b do regionalne ceste. V Podkorenu od križišča z regionalno cesto do stanovanjske hiše Podkoren 8. Celotna kolesarska od Kranjska Gore do Rateč in cesta na odseku od stanovanjske hiše Borovška cesta 110 do stanovanje hiše Borovška 109.   

od 04.03. do 05.03.2017 ​ Zaradi izvedbe javne prireditve »56. Pokal Vitranc«.
           
Dovje 224- 5/2017-2 JP690461 Delna zapora občinske ceste  na odseku  nad vasjo Dovje proti Sedušniku. od 16.02. do 27.02.2017 Zaradi izvajanja sanitarne sečnje. 
           
Dovje - Mojstrana 224-8/2017-2 JP 690412 , JP 690422 , JP 690421, JP 690641 in LZ 189914, LZ 189913, LZ189912  

Delna zapora cest od Katre Dovje 31/a do Dovške Gobele, Dovška Gobela, Mojstranška Gobela, Cesta v Fabrki in cesta Veliki Breg- Proda.

25.2.2017 od 9.00 do 14.00 ure Zaradi izvedbe javne prireditve »Pustni sprevod« v naseljih Dovje in Mojstrana.  
           
Kranjska Gora 224-10/2017-2 LK 190211, LK 190212 in Parkirišče pred dvorano Vitranc

Dovoljuje se zapora Kolodvorske ulice od križišče z ulico Ledine do Hotela Kotnik, Borovške ceste od H. Slavec do Hotela Kotnik in Parkirišče pred dvorano Vitranc.

4.3.2017 od 17.00 do 01.00 ure

Parkirišče od 1.3.2017 od 22.00 ure do 5.3.2017 do 12.00 ure  

Zaradi izvedbe prirediteve QMax Party.