04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Seje odborov in komisij

v 4. mandatu 2006-2010

 

 

Odbor za prostorsko planiranje

in varstvo okolja

Odbor za turizem,

gospodarstvo in obrt

Odbor za komunalo in

javno infrastrukturo

Odbor za kmetijstvo

in gozdarstv

  Zapisnik 15. seje Zapisnik 15. seje  
  Zapisnik 14. seje Zapisnik 14. seje  
Zapisnik 13. seje Zapisnik 13. seje  Zapisnik 13. seje  
Zapisnik 12. seje Zapisnik 12. seje Zapisnik 12. seje Zapisnik 12. seje
Zapisnik 11. seje Zapisnik 11. seje Zapisnik 11. seje Zapisnik 11. seje
Zapisnik 10. seje Zapisnik 10. seje Zapisnik 10. seje Zapisnik 10. seje
Zapisnik 9. seje Zapisnik 9. seje Zapisnik 9. seje Zapisnik 9. seje
Zapisnik 8. seje Zapisnik 8. seje Zapisnik 8. seje Zapisnik 8. seje
Zapisnik 7. seje Zapisnik 7. seje Zapisnik 7. seje Zapisnik 7. seje
Zapisnik 6. seje Zapisnik 6. seje Zapisnik 6. seje Zapisnik 6. seje
Zapisnik 5. seje Zapisnik 5. seje Zapisnik 5. seje Zapisnik 5. seje
Zapisnik 4. seje Zapisnik 4. seje Zapisnik 4. seje Zapisnik 4. seje
Zapisnik 3. seje Zapisnik 3. seje Zapisnik 3. seje Zapisnik 3. seje
Zapisnik 2. seje Zapisnik 2. seje Zapisnik 2. seje Zapisnik 2. seje
Zapisnik 1. seje Zapisnik 1. seje Zapisnik 1. seje Zapisnik 1. seje

 

 

Odbor za vzgojo, izobraževanje

in kulturo

Odbor za zdravstvo, socialno

varstvo in skrbstvo

Odbor za šport in

športne objekte

Komisija za lokalno samoupravo

in statutarne zadeve

Komisija za planinstvo,

triglavski narodni park in

naravni rezervat Zelenci

Zapisnik 6. seje Zapisnik 10. seje  Zapisnik 5. seje  Zapisnik 14. seje  Zapisnik 5. seje
Zapisnik 5. seje Zapisnik 9. seje   Zapisnik 4. seje Zapisnik 13. seje  Zapisnik 4. seje 
 Zapisnik 4. seje Zapisnik 8. seje  Zapisnik 3. seje Zapisnik 12. seje Zapisnik 3. seje 
Zapisnik 3. seje Zapisnik 7. seje Zapisnik 2. seje Zapisnik 11. seje Zapisnik 2. seje 
Zapisnik 2. seje Zapisnik 6. seje  Zapisnik 1. seje Zapisnik 10. seje Zapisnik 1. seje 
Zapisnik 1. seje  Zapisnik 5. seje   Zapisnik 9. seje  
   Zapisnik 4. seje   Zapisnik 8. seje  
   Zapisnik 3. seje   Zapisnik 7. seje   
   Zapisnik 2. seje    Zapisnik 6. seje  
   Zapisnik 1. seje    Zapisnik 5. seje  
       Zapisnik 4. seje  
       Zapisnik 3. seje  
      Zapisnik 2. seje  
       Zapisnik 1. seje