1. SEJA OBČINSKEGA SVETA

v 6. mandatu

dne 29.10.2014

 

 

I. DNEVNI RED

 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov

 

2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana

 

3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta

 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov

 

5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana

 

6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Zapisnik 1. Seje

 

Kliknite za prenos zapisnika v pdf formatu

 

Zvočni zapis 1. Seje 

 

Kliknite za prenos zvočnega zapisa