04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

DOGRADITEV PLOČNIKA V NASELJU BELCA NA REGIONALNI CESTI

R1-201/0202 KRANJSKA GORA - MOJSTRANA - DOVJE OD KM 10,370 DO KM 10,920

 

 

RISBE: 

Pregledna situacija

Gradbena situacija: 

list 1/1

list 1/2

list 2/1

list 2/2

 

Celotni projekt si lahko ogledate na Občini Kranjska Gora in na KS Dovje Mojstrana v času uradnih ur.