04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

Opravljeni nadzori nadzornega odbora

v 6. mandatu

 

Poročilo  o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Turističnega društva Kranjska Gora v delu, ki se nanaša na financiranje s strani Občine Kranjska Gora v letu 2016   

 

Poročilo o opravljenem nadzoru Krajevne slupnosti Dovje - Mojstrana za leto 2016

 

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. na segmentu Pokopališke in pogrebne dejavnost in izvajanja Javnih naročil v letu 2016

 

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Kranjska Gora za leto 2016

 

Poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2016

 

Poročilo nadzora - Poslovanje Krajevne skupnosti Rateče - Planica v letu 2015

 

Poročilo nadzora - Poslovanje Gornjesavskega muzeja Jesenice v delu, ki se nanaša na financiranje Občine Kranjska Gora  

 

Poročilo nadzora - Načrt ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2015 

 

Poročilo nadzora - Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015

 

Poročilo nadzora - OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - prehrana

 

Poročilo nadzora - OŠ 16. decembra Mojstrana - prehrana

 

Poročilo nadzora - OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - ogrevanje

 

Poročilo nadzora - OŠ 16. decembra Mojstrana - ogrevanje

 

Poročilo nadzora - Pločniki v Gozdu Martuljku

 

Poročilo nadzora - Ljudski dom v Kranjski Gori

 

Poročilo nadzora - premoženje za leto 2014

 

 

 

Opravljeni nadzori nadzornega odbora

v 5. mandatu

 

 

Poročilo nadzora - Kontejnerski vrtec Mojstrana


Poročilo nadzora - Vodohran Planica

Poročilo nadzora - Mostovi in brvi

Poročilo nadzora - Fekalna kanalizacija

Poročilo nadzora - ZR 2013

Poročilo nadzora - Tekoči odhodki

Poročilo nadzora - KS Rateče

Poročilo nadzora - Tekoči odhodki

Poročilo nadzora - Šola Kranjska Gora

Poročilo nadzora - ZR 2012

Poročilo nadzora - Občinske ceste

Poročilo nadzora - Šola

Poročilo nadzora - Občinske ceste


Poročilo nadzora - ZR 2011

Poročilo nadzora - Kompostarna

Poročilo nadzora - Vodarna


Poročilo nadzora - RZD Mojstrana

Poročilo nadzora - LTO

Poročilo nadzora - Zaključni račun 2010 - 2. del

Poročilo nadzora - Zaključni račun 2010 - 1. del

 

 


 

Opravljeni nadzori nadzornega odbora

v 4. mandatu

 

 

Poročilo nadzora - Zaključni račun 2008

Poročilo nadzora - Stanovanja

Poročilo nadzora - Potni nalogi LTO

Poročilo nadzora - Potni nalogi Občina

Poročilo nadzora - Potni nalogi Komunala