04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Javni razpisi - ostalo

 


 

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora za leto 2018

Vloga za dodelitev subvencije za obnovo fasade

Predlog pogodbe

Soglasje lastnika objekta

Soglasje solastnika

Potrdilo ZVKDS

Izjava

Zahtevek za izplačilo sredstev

 


 

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 – Pokroviteljstva župana

Vloga

 


 

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora za leto 2017 RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Vloga za dodelitev subvencije za obnovo fasade

Predlog pogodbe

Soglasje solastnika

Soglasje lastnika objekta

Potrdilo ZVKDS

Izjava

Zahtevek za izplačilo sredstev

 


 

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 – Pokroviteljstva župana RAZPIS JE ZAKLJUČEN!

Vloga

 


 

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem

 


 

Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora za leto 2016 RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Vloga za dodelitev subvencije za obnovo fasade

Predlog pogodbe

Soglasje solastnika

Soglasje lastnika objekta

Potrdilo ZVKDS

Izjava

Zahtevek za izplačilo sredstev

 


 

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 – Pokroviteljstva župana RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Vloga

 


 

Javni razpis za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 – Pokroviteljstva župana RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Vloga