04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Javni razpisi - male čistilne naprave

 


 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2018

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2018 - samostojna MKČN

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2018 - skupna MKČN za več objektov

Vzorec izjave o skladnosti

Vloga za pridobitev naravovarstevnih pogojev ter vloga za izdajo kulturnovarstevnih pogojev

Obrazec za pregled malih komunalnih čistilnih naprav pred zasutjem

Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo

Evidenca izvajalcev prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5

 


 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2017 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2017 - samostojna MKČN

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2017 - skupna MKČN za več objektov

Vzorec izjave o skladnosti

Vloga za pridobitev naravovarstevnih pogojev ter vloga za izdajo kulturnovarstevnih pogojev

Obrazec za pregled malih komunalnih čistilnih naprav pred zasutjem

Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo

 


 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2016 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2015 - samostojna MKČN

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2015 - skupna MKČN za več objektov

Vzorec izjave o skladnosti

Vloga za pridobitev naravovarstevnih pogojev ter vloga za izdajo kulturnovarstevnih pogojev

 


 

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kranjska Gora za leto 2015 RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2015 - samostojna MKČN

Vloga za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje MKČN do 50 PE v občini Kranjska Gora za leto 2015 - skupna MKČN za več objektov

Vzorec izjave o skladnosti

Vloga za pridobitev naravovarstevnih pogojev ter vloga za izdajo kulturnovarstevnih pogojev