04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Javni razpisi - kmetijstvo

 


 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2017 RAZPIS ZAČNE VELJATI 2.2.2018

OBRAZEC 1 - naložbe

OBRAZEC 2 - znanje in informiranje

OBRAZEC 3 - kozolci

OBRAZEC 4 - naložbe dopolnilne dejavnosti

OBRAZEC 5 - izobraževanje in usposabljanje

OBRAZEC 6 - investicije za delo v gozdu

OBRAZEC 7 - šolanje bodočih prevzemnikov kmetij

OBRAZEC 8 - delovanje društev

 


 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2017 RAZPIS JE ZAKLJUČEN

OBRAZEC 1 - naložbe

OBRAZEC 2 - znanje in informiranje

OBRAZEC 3 - kozolci

OBRAZEC 4 - naložbe dopolnilne dejavnosti

OBRAZEC 5 - izobraževanje in usposabljanje

OBRAZEC 6 - investicije za delo v gozdu

OBRAZEC 7 - šolanje bodočih prevzemnikov kmetij

OBRAZEC 8 - delovanje društev

 


 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2016 RAZPIS JE ZAKLJUČEN

OBRAZEC 1 - naložbe

OBRAZEC 2 - znanje in informiranje

OBRAZEC 3 - kozolci

OBRAZEC 4 - naložbe dopolnilne dejavnosti

OBRAZEC 5 - izobraževanje in usposabljanje

OBRAZEC 6 - investicije za delo v gozdu

OBRAZEC 7 - šolanje bodočih prevzemnikov kmetij

OBRAZEC 8 - delovanje društev

Obvestilo

 


 

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Kranjska Gora

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kranjska Gora v letu 2015

OBRAZEC 1 - naložbe
OBRAZEC 2 - Varstvo tradicionalne krajine in stavb - kozolci
OBRAZEC 5 - znanje in informiranje
OBRAZEC 7 - naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
OBRAZEC 8- kozolci
OBRAZEC 9 - naložbe dopolnilne dejavnosti
OBRAZEC 10 - izobraževanje in usposabljanje
OBRAZEC 11 - investicije za delo v gozdu
OBRAZEC 12 - šolanje bodočih prevzemnikov kmetij
OBRAZEC 13 - delovanje drustev