04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI

št. projekta 18/2015, januar 20106, ki ga je izdelal JKJ d.o.o., Ljubljana

 

VODILNA MAPA

izdelal JKJ d.o.o., Ljubljana, januar 2016

 

1. ARHITEKTURA

izdelal JKJ d.o.o., Ljubljana, januar 2016, št. 18/2015

Risbe

Tehnično poročilo

Geodetski načrt

SIT lega na zemljišču

 

3.1 NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

izdelal KM-PROJEKT, Mitja Koblar s.p., št. načrta 1/16, januar 2016

 

4.1 NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME

izdelal EE BIRO d.o.o., Ljubljana, št. načrta 09-02/16, februar 2016

 

5.1  NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME

izdelal Šlobar inženiring d.o.o., Trzin, št. načrta 14-1/16, februar 2016