04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

OBNOVA OBJEKTA DOVJE 41

 

 

PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

 

Vodilna mapa

Arhitektura

Gradbena konstrukcija

Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme

Pogoji in soglasja