04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Javna naročila po zakonu o javnem naročanju

ZJN

 


 

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti KS PODKOREN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN004304/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - izvirnik

Obrazci

Predračun

Gradbeno dovoljenje

Št. projekta II/1895-1/16, ki ga je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje, d.o.o., Jesenice

PGD

Vodilna  mapa

Arhitektura

Elektrika

Gradbena konstrukcija

Strojne inštalacije

PZI

Arhitektura

Elektrika

Gradbena konstrukcija

Strojne inštalacije

 


 

Sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002918/2017-B01

Projekt PZI, ki ga je izdelala GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, št. projekta P-07/14, februar 2014, junij 2015 (po recenziji), odgovorni vodja projekta Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. PZI projekt obsega:

Elaborat dimenzioniranja vozišča

Načrt cestne razsvetljave

Načrt pločnika 1. del

Načrt pločnika 2. del

Št. objave na Portalu javnih naročil št. JN002918/2017-K01

PREDRAČUN – SPREMEMBA

 


 

Gradnja hodnika za pešce v Mojstranai  - 2. faza

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002735/2017-W01 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija »PZI PLOČNIK OB RT – 908 odsek 1383 Mojstrana – Vrata, km 1,950 do km 2,570 TRIGLAVSKA CESTA V MOJSTRANI«, št. projekta 1484/C, september 2015 in recenzija januar 2016, ki ga je izdelal PBL, projektivni biro Lunar d.o.o., Kranj«

Vodilna mapa

ELaborat prometne ureditve

Geodetski načrt

Načrt cestne razsvetljave

Načrt pločnika

Načrt gradbenih konstrukcij

Tehnično poročilo

Grafika 1. del

Grafika 2. del

Varnostni načrt

 


 

Obnova objekta Dovje 41 

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002126/2017-W01 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta II / 1893-1/15

Št. projekta II/1891-1/15

 


 

Vzdrževanje gozdnih ceste v Občini Kranjska Gora v letu 2017 in 2018

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002085/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z objavo javnega naričila - izvirnik

Obrazec

Predračun

 


 

Obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori (od Vope do Koroške ulice) - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN001693/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z objavo javnega naročila - izvirniki

Obrazci

Predračun

Projetna dokumentcija:

Št. projekta 1/17, januar 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

 


 

Obnova cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do stavbe KS) - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000842/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta 11/16, november 2016, ki ga je izdelal Bizing d.o.o, Preddvor

 


 

Izvajanje storitev izdajanja glasila Zgornjesav'c - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN000823/2017-B01

Dokumentacija 1, 2, 3, 4 del 

Dokumentacija 4 del - obrazci

 


 

Obnova objekta Dovje 41 - RAZPIS ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000263/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta II / 1893-1/15

Št. projekta II/1891-1/15

 


 

Dobava električne energije - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave  na Portalu javnih naročil JN007729/2016-W01

Dokumentacija

Obrazci

Seznam odjemnih mest

Pooblastilo

 


 

Obnova ulice dr. Josipa Tičarja v Kranjski Gori - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN003558/2016-W01 

Dokumentacija 1., 2. in 3. del

Obrazci 4. del

Obrazec 16 - predračun

 


 

Obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000363/2016-W01 

ESPD obrazec

Fotografija stebrička

 


 

Gradnja trga v Mojstrani (razpisna dokumentacija - izvirnik) - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objava na Portalu javnih naročil NMV2308/2016, dne 31. 3. 2016

Projektna dokumentacija 

Popis del (v Excelu)

 


 

Obnova ceste JP689011 Rateče (od Šurca do magistralke) - ZAKLJUČENO

Št. objava na Portalu javnih naročil  NMV1366/2016

Popis del v Excelovi tabeli 

Razpisna dokumentacija v Wordu

 


 

Izvedba patkirišča na mejnem prehodu Rateče - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil NMV5638/2015

 


 

Obnova ceste JP690431 na Dovjem - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu NMV1884/2015

Popis del v EXCEL-U

 


 

Obnova ceste JP689913 v Gozd Martuljku - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil NMV1321/2015

 


 

Vzdrževanje gozdnih cest v občini kranjska gora v letu 2015 in 2016 - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil - NMV1134/2015

Popis - rekapitulacije-gozdne 2015

Popis - gozdne ceste - državni

Popis - gozdne ceste - zasebni