04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Javna naročila po zakonu o javnem naročanju

ZJN

 


 

Rekonstrukcija ceste skozi Dovje

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000642/2018-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - izvirnik

Obrazci

Predračun

PZI projekt »Rekonstrukcija ceste skozi Dovje«, št. projekta 25/17, november 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

PZI

 


 

Gradnja kanalizacije na Borovški cesti v Kranjski Gori

Št. objave na Portalu janih naročil JN000365/2018-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naričila - izvirnik

Obrazci

Predračun

PGD in PZI »Gradnja kanalizacije po zasebni dovozni cesti – Borovška cesta v Kranjski Gori«, št. projekta 1617/15, ki ga je izdelal KONO – B d.o.o., Ljubljana

PGD

PZI

Gradbeno dovoljenje

 


 

Ureditev hudournika "Ženski potok" v Ratečah

Št. objave  na Portalu javnih naročil JN000255/2018-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naričila - izvirnik

Obrazci

Predračun

PZI Ureditev hudournika Ženski potok v Ratečah, št. projekta Ap – 16/17, avgust 2017, ki ga je izdelal Apus d.o.o., Ljubljana

Tehnično poročilo

 


 

Rekonstrukcija ceste v Bezuke, Rateče

št. objave na Portalu javnih naročil JN000143/2018-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - izvirnik

Obrazci

Predračun

PZI »Rekonstrukcija ceste v Bezuke v Ratečah«, št. projekta 4/17, april 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

PZI – cesta

PZI – fekalna kanalizacija

Zakoličba kanalizacije

 


 

Obnova dela Borovške ceste in ureditev Trga pred Razorjem

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000064/2018-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javenega naročila - izvirnik

Obrazci

Predračun

PZI »Rekonstrukcija Borovške ceste v Kranjski Gori (odsek Razor) in trga pred Razorjem «, št. projekta 22/17, avgust 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

PZI "REKONSTRUKCIJA BOROVŠKE CESTE – ODSEK RAZOR, UREDITEV KANALIZACIJE", št. projekta 1689-1/17, avgust 2017, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana

Slika stebrička 1

Slika stebrička 2

Slika stebrička 3

Slika stebrička 4

Podstavek za luč

 


 

Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN009674/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – izvirnik

Obrazci

Predračun

PZI »Rekonstrukcija Borovške ceste v Kranjski Gori (odsek Razor) in trga pred Razorjem «, št. projekta 22/17, avgust 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

PZI "REKONSTRUKCIJA BOROVŠKE CESTE – ODSEK RAZOR, UREDITEV KANALIZACIJE", št. projekta 1689-1/17, avgust 2017, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana

Slika stebrička 1

Slika stebrička 2

Slika stebrička 3

Slika stebrička 4

Podstavek za luč

 


 

Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN007660/2017-K01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – izvirnik SPREMEMBA

Obrazci - SPREMEMBA

Predračun - SPREMEMBA

PZI »Rekonstrukcija Borovške ceste v Kranjski Gori (odsek Razor) in trga pred Razorjem «, št. projekta 22/17, avgust 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

PZI "REKONSTRUKCIJA BOROVŠKE CESTE – ODSEK RAZOR, UREDITEV KANALIZACIJE", št. projekta 1689-1/17, avgust 2017, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana - SPREMEMBA

Slika stebrička 1

Slika stebrička 2

Slika stebrička 3

Slika stebrička 4

Podstavek za luč

 


 

Ureditev trga pred Razorjem v Kranjski Gori - SPREMEMBA RAZPISA (ZAKLJUČENO)

Št. objave na Portalu javnih naročil JN007660/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – izvirnik

Obrazci

Predračun

PZI »Rekonstrukcija Borovške ceste v Kranjski Gori (odsek Razor) in trga pred Razorjem «, št. projekta 22/17, avgust 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

PZI »Ureditev kanalizacije po Borovški cesti v Kranjski Gori na odseku od Vope do ulice dr. Josipa Tičarja«, št. projekta 1689/17, marec 2017, ki ga je izdelal KONO-B d.o.o., Ljubljana

 


 

Gradnja vodohrana Podkoren - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naričil JN005352 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – izvirnik

Sprememba dokumentacije v zvezi z oddjo javnega naročila št. 1

Obrazci

Predračun

Št. projekta 12/2016, ki ga je izdelal ArhPRO, arhitekturno projektiranje in svetovanje Silvija Baburek s.p., Jesenice

Vodilna mapa

Arhitektura

Gradbena konstrukcija

Cesta

Električne instalacije

Načrt elektro priključka

Strojne instalacije

Gradbeno dovoljenje

Geološko-geomehansko poročilo

 


 

Sanacija kolesarske steze od Podkoren do Kranjske Gore - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN004695/2017-W01 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - izvirnik

Obrazci

Predračun

 


 

Rekonstrukcija in sprememba namembnosti KS PODKOREN - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN004304/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - izvirnik

Obrazci

Predračun

Gradbeno dovoljenje

Št. projekta II/1895-1/16, ki ga je izdelal Atelje za prostorsko projektiranje, d.o.o., Jesenice

PGD

Vodilna  mapa

Arhitektura

Elektrika

Gradbena konstrukcija

Strojne inštalacije

PZI

Arhitektura

Elektrika

Gradbena konstrukcija

Strojne inštalacije

 


 

Sanacija državne ceste R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana-Dovje od km 8.323 do 10.920 in dograditev pločnika v naselju Belca od km 10.370 do 10.920 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002918/2017-B01

Projekt PZI, ki ga je izdelala GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, št. projekta P-07/14, februar 2014, junij 2015 (po recenziji), odgovorni vodja projekta Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inž.grad. PZI projekt obsega:

Elaborat dimenzioniranja vozišča

Načrt cestne razsvetljave

Načrt pločnika 1. del

Načrt pločnika 2. del

Št. objave na Portalu javnih naročil št. JN002918/2017-K01

PREDRAČUN – SPREMEMBA

 


 

Gradnja hodnika za pešce v Mojstranai  - 2. faza   - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002735/2017-W01 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija »PZI PLOČNIK OB RT – 908 odsek 1383 Mojstrana – Vrata, km 1,950 do km 2,570 TRIGLAVSKA CESTA V MOJSTRANI«, št. projekta 1484/C, september 2015 in recenzija januar 2016, ki ga je izdelal PBL, projektivni biro Lunar d.o.o., Kranj«

Vodilna mapa

ELaborat prometne ureditve

Geodetski načrt

Načrt cestne razsvetljave

Načrt pločnika

Načrt gradbenih konstrukcij

Tehnično poročilo

Grafika 1. del

Grafika 2. del

Varnostni načrt

 


 

Obnova objekta Dovje 41 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002126/2017-W01 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta II / 1893-1/15

Št. projekta II/1891-1/15

 


 

Vzdrževanje gozdnih ceste v Občini Kranjska Gora v letu 2017 in 2018 - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002085/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z objavo javnega naričila - izvirnik

Obrazec

Predračun

 


 

Obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori (od Vope do Koroške ulice) - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN001693/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z objavo javnega naročila - izvirniki

Obrazci

Predračun

Projetna dokumentcija:

Št. projekta 1/17, januar 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

 


 

Obnova cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do stavbe KS) - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000842/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta 11/16, november 2016, ki ga je izdelal Bizing d.o.o, Preddvor

 


 

Izvajanje storitev izdajanja glasila Zgornjesav'c - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN000823/2017-B01

Dokumentacija 1, 2, 3, 4 del 

Dokumentacija 4 del - obrazci

 


 

Obnova objekta Dovje 41 - RAZPIS ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000263/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta II / 1893-1/15

Št. projekta II/1891-1/15

 


 

Dobava električne energije - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave  na Portalu javnih naročil JN007729/2016-W01

Dokumentacija

Obrazci

Seznam odjemnih mest

Pooblastilo

 


 

Obnova ulice dr. Josipa Tičarja v Kranjski Gori - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN003558/2016-W01 

Dokumentacija 1., 2. in 3. del

Obrazci 4. del

Obrazec 16 - predračun

 


 

Obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000363/2016-W01 

ESPD obrazec

Fotografija stebrička

 


 

Gradnja trga v Mojstrani (razpisna dokumentacija - izvirnik) - RAZPIS JE ZAKLJUČEN

Št. objava na Portalu javnih naročil NMV2308/2016, dne 31. 3. 2016

Projektna dokumentacija 

Popis del (v Excelu)

 


 

Obnova ceste JP689011 Rateče (od Šurca do magistralke) - ZAKLJUČENO

Št. objava na Portalu javnih naročil  NMV1366/2016

Popis del v Excelovi tabeli 

Razpisna dokumentacija v Wordu

 


 

Izvedba patkirišča na mejnem prehodu Rateče - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil NMV5638/2015

 


 

Obnova ceste JP690431 na Dovjem - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu NMV1884/2015

Popis del v EXCEL-U

 


 

Obnova ceste JP689913 v Gozd Martuljku - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil NMV1321/2015

 


 

Vzdrževanje gozdnih cest v občini kranjska gora v letu 2015 in 2016 - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil - NMV1134/2015

Popis - rekapitulacije-gozdne 2015

Popis - gozdne ceste - državni

Popis - gozdne ceste - zasebni