04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Javna naročila po zakonu o javnem naročanju

ZJN

 


 

Obnova objekta Dovje 41 

 

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002126/2017-W01 

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta II / 1893-1/15

Št. projekta II/1891-1/15

 


 

Vzdrževanje gozdnih ceste v Občini Kranjska Gora v letu 2017 in 2018

 

Št. objave na Portalu javnih naročil JN002085/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z objavo javnega naričila - izvirnik

Obrazec

Predračun

 


 

Obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori (od Vope do Koroške ulice)

 

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN001693/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z objavo javnega naročila - izvirniki

Obrazci

Predračun

Projetna dokumentcija:

Št. projekta 1/17, januar 2017, ki ga je izdelal Bizing d.o.o., Preddvor

 


 

Obnova cesta skozi Rateče (od gasilskega doma do stavbe KS)

 

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000842/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta 11/16, november 2016, ki ga je izdelal Bizing d.o.o, Preddvor

 


 

Izvajanje storitev izdajanja glasila Zgornjesav'c

 

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN000823/2017-B01

Dokumentacija 1, 2, 3, 4 del 

Dokumentacija 4 del - obrazci

 


 

Obnova objekta Dovje 41 - RAZPIS ZAKLJUČEN

 

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000263/2017-W01

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila  - izvirnik

Obrazci

Predračun

Projektna dokumentacija:

Št. projekta II / 1893-1/15

Št. projekta II/1891-1/15

 


 

Dobava električne energije

 

Št. objave  na Portalu javnih naročil JN007729/2016-W01

Dokumentacija

Obrazci

Seznam odjemnih mest

Pooblastilo

 


 

Obnova ulice dr. Josipa Tičarja v Kranjski Gori

 

Št. objave na Portalu javnih naročil  JN003558/2016-W01 

Dokumentacija 1., 2. in 3. del

Obrazci 4. del

Obrazec 16 - predračun

 


 

Obnova dela Borovške ceste in ureditev parkirišča v Kranjski Gori

Št. objave na Portalu javnih naročil JN000363/2016-W01 

ESPD obrazec

Fotografija stebrička

 


 

Gradnja trga v Mojstrani (razpisna dokumentacija - izvirnik)

Št. objava na Portalu javnih naročil NMV2308/2016, dne 31. 3. 2016

Projektna dokumentacija 

Popis del (v Excelu)

 


 

Obnova ceste JP689011 Rateče (od Šurca do magistralke)

Št. objava na Portalu javnih naročil  NMV1366/2016

Popis del v Excelovi tabeli 

Razpisna dokumentacija v Wordu

 


 

Izvedba patkirišča na mejnem prehodu Rateče - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil NMV5638/2015

 


 

Obnova ceste JP690431 na Dovjem - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu NMV1884/2015

Popis del v EXCEL-U

 


 

Obnova ceste JP689913 v Gozd Martuljku - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil NMV1321/2015

 


 

Vzdrževanje gozdnih cest v občini kranjska gora v letu 2015 in 2016 - ZAKLJUČENO

Št. objave na Portalu javnih naročil - NMV1134/2015

Popis - rekapitulacije-gozdne 2015

Popis - gozdne ceste - državni

Popis - gozdne ceste - zasebni