04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Ogled krožišča v Ratečah

Minister za infrastrukturo, dr. Peter Gašperšič je bil danes, v petek 8.12.2017 na delovnem obisku v občini Kranjska Gora. Spremljali so ga sodelavci z ministrstva in Direkcije za infrastrukturo ter si ogledali obnovljene ceste oz. gradbišča, kjer dela še potekajo. Ministra je spremljal župan Janez Hrovat, podžupan Bogdan Janša in poslanka Maruša Škopac. 

VABILO

                                 

KGZ Kranj vabi na predstavitev HIGIENSKIH STANDARDOV V DOPOLNILNI DEJAVNOSTI NA KMETIJI,

ki bo v torek,28.11.2017 ob 9.30 uri v sejni sobi KGZ Sloga Kranj

(Šuceva ulica 27).

 

Predavanje bosta pripravila g. Matej Demšar in g. Robert Koblar iz območnega urada UVHVVR Kranj.

 

Na predavanju bodo med drugim predstavljene tudi ugotovitve, najpogostejše napake in pomanjkljivosti, ki jih opažajo sodelavci UVHVVR pri pregledu kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Predavanje je namenjeno vsem nosilcem dopolnilnih dejavnosti, tako za predelavo živil živalskega in rastlinskega izvora kot turističnim kmetijam. Zajeta bo vsebina varne hrane od njive do prodaje. Po zaključeni predstavitvi bosta predavatelja na voljo za vprašanja. Predavanje vam lahko služi kot dokazilo za letno izobraževanje v dejavnosti. Organizirano bo za celo Gorenjsko.

 

                                                                             Vabljeni k udeležbi!

Občina Kranjska Gora, si skupaj s partnerji, prizadeva trajnostno urediti promet v dolino Vrata. V zadnjih letih se obisk doline povečuje, kar je pozitivno, po drugi strani pa vse to, za seboj potegne tudi nekaj negativnih učinkov. Da bi zmanjšali te negativne učinke in dolino ohranili, kot se za takšno naravno dragocenost spodobi, je občina pripravila projekt, ''Umirjanje prometa v dolino Vrata'' .Projekt vodi in koordinira podžupan Bogdan Janša. Za načrtovanje in kasneje tudi izvedbo projekta, so potrebne prave rešitve in dobra komunikacija, zato vas vabimo, da pri tem sodelujete.

Vse predloge in pripombe lahko pošljete na elektronski naslov: bogdan.jansa@kranjska-gora.si s pripisom zadeva: ''Vrata''  ali pokličete na 041 729 017.

 

Predstavitev projekta v pdf.

 

v četrtek, dne 23.11.2017 ob 10:00 uri
v sejni sobi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
 
 
Novosti bodo predstavili:
Zdenka Kajdiž iz AJPES-a, mag. Apolonija Flander Oblak iz SURS-a,
Sanja Potušek iz Policije in  Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
 
 
Prijave pošljite po elektronski pošti hermina.biscevic@ragor.si  z nazivom podjetja, imenom in priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-13.

Na posvetu, ki je potekal 28.9.2017 v prostorih Krajevne skupnosti Dovje- Mojstrana, so bili sprejeti naslednji sklepi:

 

  • Občina Kranjska Gora preveri ali je možna zaposlitev ene osebe preko javnih del (le-ta bi kontinuirano skrbela za dialog in delo z mladimi v Občini Kranjska Gora).
  • Občina Kranjska Gora se angažira in skuša najti zunanjega izvajalca za izvajanje delavnic po šolah (s pomočjo delovne skupine Rastimo skupaj).
  • Mladi dobijo vpogled v sprejete sklepe in jih imajo možnost komentirati (tako bo vzpostavljeno soodločanje in informiranje mladih).
  • Občina Kranjska Gora preveri možnost organiziranja delovnega vikenda za mlade (intenzivni vikend za mlade).
  • Občina Kranjska Gora za leto 2018 poskuša zagotoviti sredstva za participatorni proračun za mlade.

 

LAS Občine Kranjska Gora sporoča, da predavanje za starše »Mladi in nove droge«, ki naj bi bilo v petek, 24.11.2017 ob 17. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori odpade.

V družbo dr. Andreja Kastelica vas bomo povabili v začetku leta 2018.

 

Za razumevanje se zahvaljujemo.

LAS Občine Kranjska Gora

v četrtek, 16.novembra 2017 ob 9:30 uri

V domu Krajevne skupnosti v Ratečah

 

 

Predavala bo Ana Demšar Benedičič, univ.dipl.inž., kmetijska svetovalka, specialistka za ekonomiko na Gorenjskem.

 

Poslušali bomo o obračunu KD – tudi za dvolastnike in njihove obveznosti.

 

v 2. delu bomo predstavili razpis za male kmetije – upoštevajo se tudi zemljišča, ki ležijo v Italiji.