04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

Na spletni strani ne najdete določenih informacij? Imate predloge? Sporočite nam v obrazcu Glas občanov.

Obrazec Glas občanov

 

Pozdravljeni na interaktivni spletni storitvi Glas občanov!

 

Spletni servis Glas občanov je interaktivna spletna storitev občine Kranjska Gora, s katero bo naša komunikacija z vami, spoštovani občani in občanke, še bolj odprta in pregledna. Če ste v občini Kranjska Gora opazili nekaj kar vas moti, imate ideje, pobude, predloge, vas vabimo, da nam to sporočite prek našega spletnega servisa Glas občanov. S svojimi pobudami in vprašanji lahko občani in občanke naslovite nekaj besed županu in občinskem svetu, ter tako aktivno sodelujete pri oblikovanju kraja, njegovem družbenem življenju in nenanzadnje tudi s kritičnim pogledom doprinesete k dvigovanju kvalitete življenja samega kraja.

 

Glas občanov ni forum, temveč aplikacija, s pomočjo katere lahko občani opozorijo na morebitne pomanjkljivosti z različnih področij:

  • javna razsvetljava
  • javna snaga
  • kanalizacija
  • prometna signalizacija
  • parkirišča...

 

Izpolnite spodnji obrazec, ter zapišite idejo, predlog ali pošljite vprašanje.