04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

v četrtek, dne 23.11.2017 ob 10:00 uri
v sejni sobi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice
 
 
Novosti bodo predstavili:
Zdenka Kajdiž iz AJPES-a, mag. Apolonija Flander Oblak iz SURS-a,
Sanja Potušek iz Policije in  Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
 
 
Prijave pošljite po elektronski pošti hermina.biscevic@ragor.si  z nazivom podjetja, imenom in priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-13.

v četrtek, 16.novembra 2017 ob 9:30 uri

V domu Krajevne skupnosti v Ratečah

 

 

Predavala bo Ana Demšar Benedičič, univ.dipl.inž., kmetijska svetovalka, specialistka za ekonomiko na Gorenjskem.

 

Poslušali bomo o obračunu KD – tudi za dvolastnike in njihove obveznosti.

 

v 2. delu bomo predstavili razpis za male kmetije – upoštevajo se tudi zemljišča, ki ležijo v Italiji.

 

Obveščamo vas, da bosta Policijska postaja Kranjska Gora in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kranjska Gora, v TOREK, 14. 11. 2017, izvedla preventivni projekt »ČISTA STEKLA IN DOBER PROFIL ZA VARNO VOZNJO POZIMI«.

 

Več informacij najdete tukaj.

Spoštovani mladi,

 

vabim vas na posvet mladih in odločevalcev, ki bo v četrtek, 28.septembra 2017 od 17. do 19. ure v prostorih Društva mladih,  v stavbi KS Dovje Mojstrana na Savski cesti 1 v Mojstrani.

Posvet organiziramo v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenija, in sicer v okviru projekta »Rastimo skupaj«.

 

Vabilo je namenjeno mladim med 15. in 29. letom starosti.

 

S posvetom želimo okrepiti sodelovanje med mladimi in odločevalci, in sicer z namenom izboljšanja stanja mladih v naši Občini.

V upanju, da se nam boste lahko pridružili v čim večjem številu vas lepo pozdravljam,  

 

Janez Hrovat, župan Občine Kranjska Gora