04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Vodeno preživljanje počitnic mladih

LAS - Lokalna akcijska skupina za

preprečevanje odvisnosti Občine Kranjska Gora

 

Vodeno preživljanje počitnic mladih

 

Projekt sofinanciranja izvajanja aktivnosti v času poletnih počitnic je stalni projekt LAS-a Občine Kranjska Gora. Projekt se izvaja z namenom, da bi za naše otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in zanimivih dejavnosti.

 

Zato vas tudi letos vabimo k sodelovanju, in sicer tako, da nam programe posredujete na obrazcu (ki ga lahko dobite na spletni strani http:// obcina.kranjska-gora.si ali na sedežu Občine Kranjska Gora) na naš naslov: LAS Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora. Za morebitne dodatne informacije nam lahko pišete na el. naslov: vlasta.skumavc@kranjska-gora.si, ali pa pokličete Vlasto Skumavc Rabič na tel: 04 5 809 809.

 

Vaše predloge (na prijavnem obrazcu) pričakujemo do četrtka, 10.maja 2018. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najkasneje do 15. junija 2018.

 

LAS Občine Kranjska Gora

 

Prijavni obrazec pdf