04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Razgrnitev obnovljenega gozdnogospodarskega načrta 2017-2026