04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

»DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE«

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO
»DAVČNI OBRAČUN ZA NORMIRANCE«
v torek, dne 20.3.2018
od 9:00 – 13:00 ure
na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž E, Jesenice
predavateljica: davčna svetovalka, ga. Simona Štravs

PROGRAM DELAVNICE
1. Letno poročilo
 Pravna podlaga za tak način obdavčitve
 Katere knjigovodske listine so obvezne, katere so neobhodno potrebne, katere priporočene?
 Register osnovnih sredstev
 Kaj vse je potrebno pripraviti za pravilno sestavo davčnega obračuna
 Sestavine davčnega obračuna