04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

JAVNI RAZPIS za SUBVENCIONIRANJE ZAPOSLITEV MLADIH DO 29. LETA NA PODROČJU KULTURE