04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Slovenska bakla v Mojstrani

Urinki s Trga olimpijcev v Mojstrani.