04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Sklep o pričetku ocenjevanja škode

 

Sklep pdf.