04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Javni poziv za posredovanje podatkov, za izračun pavšalnega zneska turistične takse