04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

»PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU REGISTRACIJE NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJA V TURIZMU«

v ponedeljek, dne 15.1.2018
ob 10:00 uri
dvorana Kolpern na Stari Savi
Fužinska cesta 2, Jesenice


Novosti bodo predstavili:
Zdenka Kajdiž iz AJPES-a, mag. Apolonija Flander Oblak iz SURS-a,
Sanja Potušek iz Policije in Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica

 

Prijave pošljite po elektronski pošti hermina.biscevic@ragor.si z nazivom podjetja, imenom in priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-13.

 

Vabilo v pdf.