04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Alojz Mertelj prejel Svečano listino AVP

V okviru tradicionalnega srečanja predstavnikov vseh lokalnih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), ki je potekalo  v Ljubljani, je Agencija za varnost prometa podelila najvišja priznanja 18 posameznikom in organizacijam za življenjsko delo na področju prometne preventive (Ljubljana, 24. oktober 2017).

 

Prejemnik Svečane listine AVP je bil tudi naš občan in dolgoletni sodelavec Alojz Mertelj.