04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

OBČINA KRANJSKA GORA

OBČINSKA UPRAVA  

URAD ŽUPANA

Kolodvorska 1b,   4280 Kranjska Gora

tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824

http://obcina.kranjska-gora.si/

e-mail: obcina@kranjska-gora.si

 

 

 

 

 

Občina Kranjska Gora na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/07, s spremembami in dopolnitvami) objavlja

 

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNEKAMPANJE ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

 

  1. Občina Kranjska Gora za pooblaščenega izvajalca plakatiranja za volitve predsednika, ki bodo 22. oktobra 2017, določa Komunalo, javno podjetje Kranjska Gora, d.o.o.

 

  1. Plakatiranje se izvaja na plakatnih mestih, ki jih določi pooblaščeni izvajalec in bodo enakomerno porazdeljena po celotnem območju občine.

 

  1. Vsakemu organizatorju volilne kampanje bo v skladu z zakonom na podlagi načela enakopravnosti omogočeno po eno brezplačno plakatno mesto  na vsaki izbrani lokaciji. Preostala plakatna mesta pa se bodo razdelila tistim organizatorjem, ki bodo zainteresirani za večje število plakatnih mest proti plačilu.

 

  1. Organizatorji volilne kampanje naj vloge za plakatiranje, tako za brezplačno plakatno mesto, kot tudi za dodatna plakatna mesta, posredujejo pooblaščenemu izvajalcu na naslov: Komunala, javno podjetje Kranjska Gora, Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, s pripisom »referendumska kampanja«, najkasneje do 25. septembra 2017.

 

  1. V vlogi je potrebno navesti sedež, telefonsko številko, kontaktno osebo, želeno število plakatih mest in dimenzijo plakatov. Plakati ne smejo presegati velikosti 70x100 cm.
     
  2. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih se bo začelo zadnji teden pred dnevom referenduma. 

 

Štev.: 041-2/2017-1

Datum: 21.08.2017                                                                                    

                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                   Janez Hrovat