04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Razpisa - Promocija turističnih produktov, dopolnjevanje SME Instrument 2. faza

 

Na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo sta objavljena naslednja razpisa:

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih turističnih produktov

Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

 

Za ogled razpisov kliknite povezavo.

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih turističnih produktov

  • Namen: razvoj ter promocija inovativnih turističnih produktov
  • Upravičeni stroški: razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje, digitalna prenova ali vzpostavitev digitalnih komunikacijskih kanalov, promocija,
  • Upravičenci: mala in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih),
  • Višina nepovratnih sredstev: do 70% upravičenih stroškovvendar ne manj kot 30.000 € in ne več kot 200.000 € - shema "de minimis"
  • Rok za prijavo: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 ter 11.3.2019 - v lanskem letu so vsa sredstva pošla že na prvem roku!!!

Dopolnjevanje SME Instrumenta Faza 2

  • Namen: Spodbujanje projektov, ki so bili odlično ocenjeni v Bruslju, vendar tam niso dobili subvencije.
  • Upravičeni stroški: plače, AM opreme, stavbe, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, stroški zunanjih izvajalcev, posredni stroški.
  • Upravičenci: podjetja, ki so se prijavila na razpis ter pridobila pečat odličnosti
  • Višina nepovratnih sredstev: med 35% do 60% - odvisno od velikosti podjetja.
  • Rok za prijavo: 29.9.2017, 12.9.2018 ter 12.9.2019