04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Srečanje 90 letnikov

 

V sklop prireditev ob občinskem prazniku, sodi tudi županovo srečanje z občankami in občani, ki so ali še bodo v letošnjem letu dopolnili 90 let. Včerajšnjega prijetnega druženja v gostilni Psnak v Radovni, se je udeležilo 10 slavljencev (od šestnajstih).  

 

Župan je tudi v domu upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah in v Domu Viharnik v Kranjski Gori, obiskal občane, ki bodo v letošnjem letu dopolnili 90. let.