04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Javnem natečaju Evropske komisije

Evropska komisija je razpisala natečaj za nagrado #BeInclusive EU Sport Awards", preko katere bo nagradila organizacije oziroma projekte, ki uporabljajo moč športa, da bi povečale socialno vključenost marginaliziranih skupin prebivalstva. Evropska komisija v okviru natečaja vabi vse organizacije v Evropski uniji, javne ali zasebne, komercialne ali neprofitne, ki so uspešno razvile športne projekte, katerih cilj je socialno vključevanje, da predložijo svoje pobude in projekte. Projekti bodo ovrednoteni glede na njihov vpliv, sposobnost prenašanja (replikativnosti) in inovativnost.

Rok za prijavo je 15. september 2017.

Več informacij o natečaju je dostopnih na povezavi: https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive.