04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

ŽUPANOV SPREJEM ODLIČNJAKOV

Župan Občine Kranjska Gora Janez Hrovat bo tudi letos priredil slavnostni sprejem devetošolcev odličnjakov (učencev, ki bi bili po starem sistemu ocenjevanja vsa leta osnovnošolskega izobraževanja odlični).

Slavnostni dogodek bo v sredo, 21. junija 2017 ob 17. uri v Ljudskem domu v Kranjski Gori.

Župan bo sprejel 12 učencev, in sicer 4 iz OŠ 16. decembra Mojstrana in 8 iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.

Poleg učencev in njihovih staršev so povabljeni tudi razredniki in ravnatelja obeh osnovnih šol.