04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Posvet na temo ''Umirjanje prometa v dolino Vrata''

Minuli četrtek, je v prostorih občine Kranjska Gora, v organizaciji Občine, potekal posvet na temo ''Umirjanje prometa v dolino Vrata''.

Široka udeležba in razprava predstavnikov s področja naravovarstva, okoljevarstva, planinstva,turizma,prometa,TNP in predstavnikov občine, župana Janeza Hrovata in podžupana Bogdana Janša, je pokazala, da se,poleg velikega obiska doline, vedno bolj zavedamo tudi negativnih posledic, ki jih le-ta potegne za seboj. Zato se je občina odločila prevzeti pobudo pri projektu,ki bi trajnostno uredil promet v dolino, v času sezone.

Projekt bo koordinaral podžupan Bogdan Janša, vanj pa bodo, po sprejetem zaključnem sklepu posveta, vključeni vsi deležniki,na območju doline Vrat.