04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Zbor občanov za območje KS Podkoren

V petek 06.11.2015 ob 19.00 uri je potekal v Podkorenu zbor krajanov za KS Podkoren.

Zbora občanov se je poleg župana in obeh podžupanov občine udeležilo 31 krajanov Podkorena ter predstavnice Občine Kranjska Gora in Komunale Kranjska Gora.

Župan Janez Hrovat in predsednica KS Podkoren Mojca Smole sta predstavila delo v prvem letu svojega mandata. Izpostavila sta izvedene investicije v KS Podkoren.

V letu 2015 je bilo z novoletnimi lučkami okrašeno vaško jedro, pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo gasilskega doma, obnovljena je bila pešpot skozi Zelence, sanirane so bile kocke pod Lipo, do konca novembra bo nameščena razsvetljava na križišču za Korensko sedlo, prenovljena je bila cesta od hišne številke 31 do 34,…

 

V letu 2016 se bodo izvajala naslednja dela: Obnova in povečanje gasilskega doma ter odkup zemljišča za starim gasilskim domom ( Cuznar Marija) , Sanacija opornega zidu Pr'Vahu, osvetlila se bo kolesarska pot od Podkorena do Kranjske Gore, obnovil se bo stolp v Zelencih, izvedena bo kanalizacija v spodnjem Podkorenu, pripravil se bo projekt za izgradnjo vodohrama ( nad Maršičem ), obnovila se bo  cesta in oporni zid mimo Turka, uredila se bo vstopna točka na Korenskem sedlu.

 

Občani so v nadaljevanju opozorili na nekaj nerešenih problemov, ki bodo po obljubi župana rešeni v kratkem.