04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Zbor občanov za območje KS "Rute"

V sredo 4. novembra smo imeli prvi zbor občanov za območje KS "Rute" v mandatu župana Hrovata. 

Na zboru občanov je bilo prisotnih 69 krajanov Gozda Martuljka in Srednjega Vrha. 

Župan Janez Hrovat je občanom predstavil delo v prvem letu svojega županovanja. Med drugim je izpotavil asfaltiranje dveh cest in ureditev poti skozi sotesko.

V planu za leto 2016 pa je kot najbolj pomembne izpostavil pločnike (občina bo namenila sredstva v višini 140.000 €), urejanje ceste v Srednji Vrh, park Jureta Robiča, povezovalni vod za dodatno vodo, urejanje gozdne učne poti, zamenjavo javne razsvetljave, urejanje kanalizacije (revizija po občini že poteka)... Dobil pa je tudi informacije, da bodo ponovno odprli kamp Špik. 

Občani pa so v razpravi največ vprašanj namenili županu glede gradnje pločnikov in kanalizacije. Vse podrobnosti pa bodo objavljene v zapisniki.